energetische therapieën

Praktijk voor energetische psychosociale therapieën
neo-hypnotherapie en familieopstellingen.


Als je besluit om in zee te gaan met een therapeut,
kan het belangrijk zijn,
om meer te weten over de visie, van waaruit degene
die je wil benaderen, werkt.

Op deze pagina wil ik een aantal invalshoeken beschrijven,
die voor mij als therapeute belangrijk zijn.
Ik verwijs hierbij ook naar ander pagina’s van de website
waar uitgebreidere informatie over specifiekere
werkvorm beschreven staat.
Ook voor degene, die meer intuïtief besluiten om contact op te nemen,
kan de informatie mogelijk een aanvulling zijn.

Ik heb een praktijk voor psychosociale therapie en werk dus in de
geestelijke gezondheidszorg.
Lichamelijke klachten kunnen wel een rol spelen maar
ik kan geen lichamelijke klachten behandelen.
Dit betekent niet dat de therapieën die ik aanbied geen positief
effect kunnen hebben op lichamelijke problemen,
uiteindelijk hangt alles met elkaar samen.

Na mijn sociaal educatieve studie heb ik in verschillende onderwijsinstellingen met kinderen en jongeren gewerkt. Daarna heb ik een aantal jaren pedagogiek gestudeerd met als specialisatie volwassenen educatie. Toen ik in aanraking kwam met de meer lichaamsgerichte therapievormen, ben ik een andere weg ingeslagen en ben ik me intensief bezig gaan houden met verschillende vormen van psychotherapie.

Op deze plaats wil ik uitdrukkelijk mijn dank uitspreken naar de vaak totaal verschillende docenten bij wie ik dat kon leren wat ik nodig had om uiteindelijk mijn heel eigen therapievorm te vinden.

Tijdens het therapieproces stem ik steeds weer af op dat wat er bij de cliënt speelt. Ik werk bewust niet vanuit één speciale methode omdat ik elk proces en elke cliënt steeds weer als uniek ervaar, afhankelijk van de therapievraag wordt er een route bepaalt.

Soms is het zinvol en noodzakelijk om het probleem wat zich in het hier en nu afspeelt in relatie te brengen met ingrijpende, niet verwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Het neo-hypnotherapie concept kent hiervoor een aantal helende technieken. We zoeken dan vooral, maar niet alleen, in de eigen biografie naar oorzaken, waarna de onverwerkte emoties en inperkende overtuigingen meer en meer begrepen en uiteindelijk losgelaten kunnen worden.

De familietherapeut Bert Hellinger heeft een methode ontwikkeld die ons keer op keer laat zien dat een (groot) aantal problemen waarmee we soms al jarenlang rondlopen niet op te lossen zijn als we onze focus blijven richten op onze eigen biografie. Het werken met de verborgen dynamieken van het familiesysteem kan in veel gevallen diepe heling teweegbrengen die ik op een andere manier nog niet heb kunnen waarnemen. Ik werk in mijn praktijk al geruime tijd zowel individueel als in groepsverband met familieopstellingen.

Het werken met familieopstellingen is werken op zielsniveau. Het werken op dit niveau, ook door middel van andere methoden dan familieopstellingen, is focus in mijn werk en heeft ertoe geleidt dat ik me steeds meer ben gaan verdiepen in energiesystemen in het algemeen en het menselijk energiesysteem in het bijzonder. Ik ben daardoor iets meer gaan begrijpen waarom de heling zo intens kan zijn als we voor hellingsmethoden kiezen die onze ziel als helend ervaart. Je zou de ziel als deel van ons metafysische systeem kunnen beschouwen, de kracht en de werking van de ziel bevatten is een ander verhaal en ervaar ik als een jarenlang proces.

Een energetische benadering van de emotionele, mentale en lichamelijk klachten is niet meer te stoppen.

“......Nu zal deze kennis ook doordringen in de gebieden van de psychologie en psychotherapie, omdat we gaan erkennen dat psychische problemen als energieonderbrekingen of storingen opgevat kunnen worden, die exact gediagnosticeerd en meteen behandeld kunnen worden. Daardoor kan het "geboorteproces” voor zowel de therapeut als de cliënt opeens veel eenvoudiger worden.
Fred P. Gallo: Energetische Psychologie 2000

Ik heb me verder gespecialiseerd in het werken met onze levensenergie met betrekking tot psychische problemen. Een van de manieren is door te werken met de aura, de chakra’s en meridianen. In deze belangrijke delen van ons metafysisch energetische systeem ligt immens veel informatie opgeslagen die zinvol gebruikt kan worden tijdens het therapieproces.

Voor mij is het een ideale aanvulling en eigenlijk ook niet wezenlijk nieuw. Bij emotioneel-lichaamswerk en ademtherapie bijvoorbeeld (beide onderdeel van het neo-hypnotherapie concept) wordt ook uitdrukkelijk gewerkt aan het deblokkeren van de levensenergie.

De energetische psychotherapie staat nog in de kinderschoenen en zal de komende jaren nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Een uitdaging voor iedereen die zoekt naar wezenlijke heelwording.

“.....Sinds kort hebben wetenschappers uit het Westen hun aandacht gericht op het begrijpen en geldig verklaren van deze voorheen niet erkende structuren. In het verleden zijn chakra's en meridianen voor een groot deel genegeerd door westerse wetenschappers. Ze werden uitgemaakt voor magische constructies van primitieve oosterse denkers. Maar nu vinden chakra's, net als de acupunctuurmeridianen, uiteindelijk hun erkenning met de ontwikkeling van subtiele energietechnologie waarmee hun bestaan en functioneren kunnen worden gemeten”.

(Richard Gerber: Handboek energetische geneeskunde 1997)

Kijk ook op de andere pagina’s van mijn website
voor uitgebreidere informatie over:

o neo-hypnotherapie
o familieopstellingen
o bach bloesem therapie
o aura Soma

Afhankelijk van de therapievorm en de
vergoedingsregelingen van de zorgverzekeraars
is vaak een vergoeding van de consulten mogelijk.