Aura Soma alle flessen - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

Aura Soma alle flessen
 B5  Geel/Rood
      Zonsopgang/
           Zonsondergang
Ik open mij voor de vreugde in mijn leven
De wijsheid om de eigen energieën op de juiste manier te gebruiken.De kracht die uit de diepte komt. De energie om het weten bewust tot uitdrukking te brengen.
Elke Aura Soma fles heeft een eigen nummer met daarvoor de letter B. In de beginjaren werden de Equilibrium flessen nog Balance flessen genoemd. De naam moest worden veranderd maar de letter B is behouden gebleven.
Aan de linkerkant van de onderstaande lijst vind je het nummer van de fles. Het systeem begint met de 0 zoals bij de Tarot die een grote rol speelt bij Aura Soma en de flessen. Vervolgens worden de kleuren vermeld. De eerste kleur is de bovenste kleur van de fles die een oliebasis heeft. De tweede kleur is de onderste kleur van de fles die op waterbasis gemaakt is. Tenslotte wordt de naam van de fles vermeld.
Aan de rechterkant vind je een affirmatie en een korte uitleg over het thema van de betreffende fles.
B0
Koningsblauw/Diepmagenta
Spirituele eerste Hulp
Ik hou van het leven. Leven is leren.
Helpt diepe intuïtieve waarnemingen in het praktische leven van alledag te integreren.

B1
Blauw/Diepmagenta
Fysieke eerste Hulp
Ik ben heel, ik integreer al mijn delen.
Communicatie met het innerlijk wezen. Vrede en kalmte in plotselinge
stresssituaties. De fles van de heler.

B2
Blauw/Blauw
Vredesfles
Ik adem vrede in, ik adem vrede uit.
Vreedzame communicatie. Ondersteuning van de vrouwelijke energie.
Stimuleert de creativiteit.

B3
Blauw/Groen
Hartfles/Atlantisfles
Ik druk liefde en waarheid uit.
Voedende communicatie vanuit het hart. Tot uitdrukking brengen van eigen ideeën.

B4
Geel/Goud
Zonnefles
Ik ben veilig. Ik weet, dat ik niets weet.
Kennis en wijsheid. De denker, de leerling en leraar. Het weten van het bewuste verstand. Het weten van het zelf. Het licht inbrengen.

B5
Geel/Rood
Zonsopgang/Zonsondergang
Ik open mij voor de vreugde in mijn leven.
De wijsheid om de eigen energieën op de juiste manier te gebruiken.
De kracht die uit de diepte komt. Een leraar-fles. De energie om het weten bewust tot uitdrukking te brengen.

B6
Rood/Rood
Energiefles
Wat ik ook doe, het laat de liefde in mijn leven groeien.
De fundamentele energie voor de liefde. De materiele kant van het leven. Sta op en doe iets. Opofferende liefde.

B7
Geel/Groen
De Tuin van Gethsemane
Ik heb geen grenzen, alleen die, die ik mijzelf stel.
De wijsheid om vertrouwen te hebben in de stroom van het leven. Helpt bij het nemen van beslissingen. De geloofstest.

B8
Geel/Blauw
Anubis  
Ik ben in het hier en nu. Het hier en nu is het enige moment om iets te veranderen.
Wijsheid door communicatie met het innerlijk. Doelbewustheid en zekerheid op de weg die men bewandelt. Als je innerlijke vrede gevonden hebt, kun je de wereld je inzichten mededelen. Teveel denken verstoort de innerlijke vrede.

B9
Turquoise/Groen
De Kristallen Grot
Zoekend naar de waarheid, luister ik naar mijn innerlijke stem.
Het transcendente hart. De communicatie van het hart op het hoogste niveau. Communicatie en oriëntatie uit de diepte van het zijn.
Helpt bij depressie en liefdesverdriet. De individuele zoektocht naar de waarheid.

B10
Groen/Groen
Omarm een boom
Ik heb ruimte om te doen wat gedaan moet worden.
Ruimte voor het hart. Harmonie met de natuur. Ruimte. Richting.
Waarheid. De weg. Helpt om beslissingen te nemen.

B11
Helder/Roze
Bloemenkrans
Essenerfles
Ik hou van me zoals ik ben.
Liefde in de Nieuwe Tijd. Helderheid van het verstand. Liefde voor de ziel. Kanaal voor onvoorwaardelijke liefde in de wereld worden.
Er een gevoel voor krijgen wat onvoorwaardelijke (eigen) liefde is.

B12
Helder/Blauw
Vrede in de Nieuwe Tijd
Hoe vriendelijker ik word, des te meer liefde wordt me geschonken.
Het licht laten schijnen op het voedende, de creativiteit en vruchtbaarheid.
Een zuiver kanaal om de energie van vrede door te laten.

B13
Helder/Groen
Verandering in de Nieuwe Tijd
Elk einde draagt een nieuw begin in zich.
Ruimte en richting, verlichting van het hart. Helderheid om de eigen innerlijk ruimte te ontdekken.

B14
Helder/Goud
Wijsheid in de Nieuwe Tijd
Hoe meer ik mijn angst loslaat, des te meer open ik mij voor mijn innerlijke waarheid.
Verheldert het denken. De wijsheid in het nieuwe tijdperk.
Helderheid in het bewustzijn zorgt ervoor, dat de wijsheid uit de diepte van het zelf zich kan gaan uitdrukken.
Ondersteuning bij het losmakingproces tussen ouders en kinderen.

B15
Helder/Violet
Genezing in de Nieuwe Tijd
Hoe meer licht ik opneem des te meer genees ik.
Bewustwording van de ziel. Genezing, bescherming, reiniging.
Spirituele verwerkelijking. Een zuiver kanaal voor genezing worden.

B16
Violet/Violet
De Violette Mantel
Hoe meer ik me van mijn taak bewust word, des te lichter ervaar ik mijn leven.
Het zich bewust worden van het ware zelf en de levensopgave.
Dienstbaarheid. Spirituele overgave. Een fles voor hen die stervende zijn.

B17
Groen/Violet
Troubadour 1
Ik zoek en vind mijn waarheid.
Een spiritueel nieuw begin. Genezing van vervolgingsangsten uit het verleden.  Hoop, ruimte en begrip.

B18
Geel/Violet
Egyptisch fles 1
Hoe meer ik mijn angsten overwin des te meer heelwording ervaar ik.
Verandering. Geestelijke leraar die de wijsheid bezit. Genezing in het innerlijk vinden.

B19
Rood/Purper
Leven in de materiële wereld
Ik zeg ja tegen het leven en tegen mezelf.
Regeneratie van onze energie, wij vernieuwen ons lichaam als wij onze gedachten vernieuwen. Communicatie tussen hemel en aarde.

B20
Blauw/Roze
Sterrenkind
Liefde is, angst loslaten.
Kinderrescue. Intuïtieve liefde. Communicatie van onvoorwaardelijke liefde. Mannelijke en vrouwelijke energie.

B21
Groen/Roze
Een nieuw begin van de liefde
Ik hou de wereld in mijn handen.
Liefde op de juiste plaats. Bevrijde vrouwelijkheid laat wrok oplossen.
Leiding die je de liefde in je eigen innerlijk laat vinden. Met een klein beetje vertrouwen voel je de liefde al, die zich een weg naar je hart zoekt.

B22
Geel/Roze
De Wedergeboorte
Ik adem liefde in, ik adem liefde uit.
Wakker worden. Nieuwe perspectieven. Wedergeboorte Kennis in een nieuwe dimensie.

B23
Koraalroze/Roze
Liefde en licht
Ik ben in harmonie met het leven en het leven is in harmonie met mijzelf.
Wijsheid en begrip om de liefde in het innerlijk te vinden. De ambassadeur van kracht en liefde. Kwetsbaarheid, mededogen, intuïtie, warmte. De behoefte en de vaardigheid om te geven. Een hulp, om onvoorwaardelijk te geven.

B24
Violet/Turquoise
Een Nieuwe Boodschap
Ik open me voor nieuwe mogelijkheden in mijn leven.
Communicatie vanuit het hart met de geest. De energie, die de ware ziele partner aantrekt. De fles van de helderzienden. Nieuwe mogelijkheden.

B25
Purper/Magenta
Florence Nightingale
Ik laat mijn teleurstellingen los.
Herstel. Helpt bij spirituele bewustwording, Pioniersgeest. Verlangen naar  spirituele kennis. Een tot nieuw leven gekomen liefde, ondersteunt de genezing.

B26
Oranje/Oranje
Humpty Dumpty
De Shockfles
De enige constante in het leven is de verandering.
De etherische eerste hulpfles. De schokbreker. Na lichamelijk of emotioneel trauma de weg in het leven terugvinden. Verschillende delen worden weer samengevoegd. Intense vreugde.

B27
Rood/Groen
Robin Hood
Ik zie het licht door de bomen.
Levensvreugde die aanstekelijk werkt op anderen. Brengt yin en yang in evenwicht. Mannelijke polariteit. Energie en ruimte. Eigen ruimte definiëren zodat de eigen identiteit ontplooit kan worden. Doorzettingsvermogen.

B28
Groen/Rood
Maid Marion
Ik vind de kracht om degene te zijn, die ik ben.
De energie om de eigen ruimte te vinden. Pioniersgeest. Brengt yin en yang in.

B29
Rood/Blauw
Sta op en wandel
Ik open mij voor de innerlijke vrede.
De materiele kant van het leven helen. Krachtige communicatie, misschien te krachtig. Orde in het leven aanbrengen. De juiste activiteit leidt tot harmonie en vrede.

B30
Blauw/Rood
De Hemel op
aarde brengen
Het hoofd in de hemel, de voeten op de aarde en het centrum blijft vrij.
Levenskwaliteit. Communicatie van vrede met een waarlijk positieve aardeenergie vanuit het innerlijk. Aarding na meditatie. Genezing van het innerlijk kind. Energie door middel van communicatie.

B31
Groen/Goud
De Fontein
Ik laat mijn angsten los en vind zonneschijn in mijn eigen hart.
Ruimte, om de wijsheid in zichzelf te vinden. Wijsheid in de diepte van jezelf, is de vervulling van bewustzijn. Helpt om na trauma de weg in het leven weer te vinden. Overwinnen van diepe angsten.

B32
Koningsblauw/Goud
Sophia
Ik laat de angsten los en open me voor innerlijke wijsheid.
Een hartsfles - blijde boodschap voor de toekomst. Autoriteit kan diepe angsten naar boven halen. Het talent, moed, doelgerichtheid te vinden om wijsheid en communicatie toe te laten. Het vrouwelijke aspect van het goddelijke. Doorgeven van innerlijke wijsheid.

B33
Koningsblauw/Turquoise
De Dolfijn
Ik streef naar vrede.
Creatieve communicatie vanuit het hart. Wijsheid van Atlantis. Intuïtie. Vrede is de enige bestemming. Creativiteit op alle niveaus,

B34
Roze/Turquoise
De Geboorte van Venus
Ik ben wie ik ben.
De toegang tot de verborgen mysteries van het leven en de liefde. Communicatie van het hart vanuit de volheid van onvoorwaardelijke liefde. Integratie van de verschillende niveaus van de persoonlijkheid.

B35
Roze/Violet
Vriendelijkheid
Ik genees anderen, ik genees mezelf.
De tempel van de waarheid. Onvoorwaardelijke liefde ten dienste van anderen. Het potentieel van grote liefde en vreugde. Spiritualiteit door liefde voeden.

B36
Violet/Roze
Naastenliefde
Ik hou van de uitdagingen van het leven.
Intuïtie voor genezing. Vriendelijkheid uitstralen. Mededogen en begrip. Spirituele liefde.

B37
Violet/Blauw
De Beschermengel komt op Aarde
Ik vul mijn kelk zodat hij in de wereld kan overstromen.
Evenwichtige communicatie. Dienstbaar zijn in de wereld. Voedend en beschermend. Effectiviteit.

B38
Violet/Groen
Troubadour 2
Ik noem mijn gevoelens bij de naam.
Evenwicht tussen het bewuste en het onderbewuste. Scherpzinnigheid. Onderscheidingsvermogen. Nieuwe oriëntering in de spiritualiteit. Van het denken tot het voelen komen.

B39
Violet/Goud
De poppenspeler
Egyptisch flesje 2
Ik moet veel leren en veel delen.
Kennis van heelwording – zichzelf helen. Wijsheid en dienstbaarheid voor de hele wereld. Genezing van diepe angsten.

B40
Rood/Goud
”Ik ben”
Ik zeg ja tegen het leven.
Vreugde. Geestelijk streven. Hulp vol bij dynamische activiteiten. Toenemende daadkracht. Energie om het innerlijk weten te vinden. Tibetaanse fles. Zelfkennis of het weten van het zelf.

B41
Goud/Goud
EI Dorado
Wijsheid
Ik zoek en vind het goud aan het einde van de regenboog.
De quintessence van wijsheid op alle niveaus. De kelk die overloopt. Het instromen van de wijsheid van boven. Aanpassen.

B42
Geel/Geel
De Oogst

Mijn opgenomen weten wordt innerlijk weten.
In het licht treden. Ontwaken, vreugde, wijsheid, gelukkig zijn. Spontaniteit gaat samen met vreugde.

B43
Turquoise/Turquoise
Creativiteit
Alles stroomt, ik ben in beweging.
Creatieve communicatie vanuit het hart. Inspiratie. Niet de individuele maar de universele communicatie staat centraal. Vertrouw op de ziel.

B44
Lila/Lichtblauw
De Beschermengel

Ik laat los en verwacht niets.
Het geïnspireerde hart binnenin. Alchemische verandering in het bewustzijn. Violette vlam van transmutatie -blauw voor totale bescherming. De liefde van boven.

B45
Turquoise/Magenta
Adem van de liefde
Alles openbaart zich in een eigen schoonheid.
Diepe krachtige liefde, die zich via het hart uitdrukt. Een volmaakte genezing voor het hart. Een tijd om van jezelf te houden. De behoefte en het vermogen om liefde te geven en liefde te ontvangen.

B46
Groen/Magenta
De Zwerver
Ik aanschouw de bron in de tuin van mijn hart.
Het ontdekken van de innerlijke kracht en liefde. De richting en het vertrouwen, om de krachtvolle liefde in het innerlijk te vinden. Nieuw begin voor de liefde.

B47
Koningsblauw/Citroengeel
De oude Ziel
Met mijn mogelijkheden maak ik er het beste van.
Een tijd, die er geschikt voor is om nieuwe doelen te formuleren Uit een ververleden komend, om de wijsheid uit het verleden in het hier en nu te brengen. Als het hart harmonisch vibreert, kan er een zachte uitwisseling met de wereld ontstaan. Verbinding van hoofd en buik.

B48
Violet/Helder
Vleugels van genezing
Door de kracht van het licht verheug ik me op mijn leven.
Spirituele reiniging. De tijd voor introspectie is aangebroken. Helderheid in het innerlijk, om het helingswerk bewust uit te voeren. Helderheid over de eigen levensweg verkrijgen.

B49
Turquoise/Violet
De Nieuwe Boodschapper
Ik open me voor de liefde.
Geestelijke flexibiliteit door innerlijke communicatie. Begin en einde van een cyclus. Uitdrukken van gevoelens.

B50
Lichtblauw/Lichtblauw
EI Morya
Uw wil geschiede door mij.
De macht achter de troon van het bewustzijn. Ik wil dat Uw wil geschiede – door mij. Helpt je om bij dat punt in jezelf te komen waar de goddelijke wil kan geschieden. Bereidwilligheid om vanaf nu het eigen leven in harmonie met het grote geheel te leven.

B51
Lichtgeel/Lichtgeel
Kuthumi
Ik sta voor de poort en weet dat daarachter de vreugde wacht.
Wijsheid door intellectuele zoektocht. Helpt om verschillende de aspecten van vormen en energieën te ontwikkelen. Communicatie met het rijk der deva’s.

B52
Lichtroze/Lichtroze
Lady Nada
Ik hou van mezelf zoals ik ben
Spirituele groei door het vermogen lief te hebben. Genezing door diepe liefde. Persoonlijke ervaring van de innerlijke waarheid. Ervaren van onvoorwaardelijke liefde.

B53
Lichtgroen/Lichtgroen
Hilarion
Ik vind mijn eigen waarheid.
De zuiverheid van het hart. Regenereren. Een nieuwe richting en nieuwe ruimte. De weg, de waarheid, het licht/Leven. De sleutel om de deur te openen. Helderheid over de richting.

B54
Helder/Helder
Serapis Bey
Of ik nu lach of huil, ik kan de regenboog in mijn tranen zien.
De Kracht van het licht - verruiming van het bewustzijn. Nieuw begin. Bekijk het vanuit een andere perspectief en misschien is het niet wat het leek te zijn. Karmische vergiffenis. Reiniging en ontgiften op alle niveaus.

B55
Helder/Rood
De Christus
Ik heb de energie om mijn idealen te volgen.
Licht en inspiratie in de stoffelijke wereld brengen. De waarheid van de liefde wekken. Innerlijke verbinding scheppen vanuit de bron in onszelf. Opofferende liefde.

B56
Lichtviolet/Lichtviolet
Saint-Germain
Ik vertrouw erop dat mijn intuïtie op redelijkheid baseert.
De paden van de hoogste orde bewandelen. Katalysator en transformator. Inzicht in de gelijkwaardigheid van de mensen. Negativiteit op alle niveaus overwinnen.

B57
Lichtroze/Lichtblauw
Pallas Athene
Ik laat in vertrouwen los.
Laat los en heb vertrouwen. Persoonlijke onafhankelijkheid. Een hulp om in harmonie met de wereld te zijn. De juiste levensinstelling ontstaat, als we het juiste pad bewandelen. Patronen uit het verleden loslaten.

B58
Lichtblauw/Lichtroze
0rion en Angelica
Ik kom in het hier en nu aan, de verandering begint.
Wacht en zie. Moederliefde. Vaderliefde. Spirituele liefde. Energie om de reis te begeleiden. Verzamelt vervuiling, reinigt op een zeer diep niveau van negativiteit, waar die niet langer nodig is – in ons en op de aarde. Innerlijke en uiterlijke reizen.

B59
Lichtgeel/Lichtroze
Lady Portia
Ik begrijp de wetten van het leven en ik groei.
De tempel van de waarheid. Het potentieel van grote liefde en vreugde.    Evenwicht. Zachtheid achter het denken. Het denken losgelaten. Oordeel niet opdat gij niet veroordeeld word. Ben liefdevol voor jezelf. Onderscheidingsvermogen en gerechtigheid.

B60
Lichtblauw/Helder
Kwan Yin en Lao Tse
Ik voel me vrij van alle begrenzingen.
Wees stil en weet wie je bent. Hoe vredelievender je bent des te meer helderheid ontstaat er. Het vinden van vrede op zo’n diep niveau, dat men in stilte accepteert wat het leven aan ervaringen in petto heeft.

B61
Lichtroze/Lichtgeel
Sanat Kumara en Lady Venus Kumara
Ik leer en groei door de moeilijkheden die het leven in petto heeft.
De liefdevolle bestemming van het Goddelijke. Een nieuwe octaaf, een stap naar een hoger trillingsniveau. We zijn een met de oorsprong van het bestaan. Persoonlijk verlies, transpersoonlijke winst.

B62
Lichtturquoise/Lichtturquoise
Maha Chohan
Ik laat me door de stroom van het leven meevoeren
De zee van puur, universeel bewustzijn. De grote leraar. Leren van de stille stem van het hart. Verbinding tussen intellect en spiritualiteit.

B63
Smaragdgroen/Lichtgroen
Dwal Khul en Hilarion
Ik ben op het juiste tijdstip, op de juiste plaats en doe het juiste.
Een nieuw begin brengt evenwicht en gerechtigheid. Opening voor diepe vreugde. Verschaft een verbinding tussen werkelijke levenszin en eigen wezenlijke idealen. De levenszin leren kennen.

B64
Groen/Helder
Dwal Khul
Opdat de geest van de waarheid de aarde mag aanraken, zodat ik mijn innerlijk Licht erken.
Ik ben de weg......luister en volg. Als je je innerlijke ruimte opheldert, vind je inspiratie en waarheid in je eigen hart. Een zoeker naar de waarheid, voorbij de subjectieve inzichten van de persoonlijkheid.

B65
Paars/Rood
Hoofd in de hemel,
voeten op de aarde
Ik weet, wie ik ben en ik weet, waar ik naar toe ga.
De “ik ben” komt op aarde. Transformatie. Diepe veranderingen in het innerlijk, om helingswerk in de wereld te kunnen verrichten.

B66
Lichtviolet/Lichtroze
De Actrice
Ik let erop wie er op de bühne van mijn leven staat.
Onvoorwaardelijke liefde in de dienst van anderen. Als het helingswerk zich begint te manifesteren, wordt de onvoorwaardelijke liefde in harmonie met de helingsenergie zichtbaar. Helpt kwetsbare mensen die moeilijke tijden doormaken. Zich met schoonheid omgeven.

B67
Magenta/Magenta
Goddelijke liefde
Liefde in de kleine dingen
Ik wacht geduldig totdat het goddelijke zich in mijn leven openbaart.
Goddelijke liefde doordringt het dienen. Een krachtige liefdesfles, voorbij de tederheid, bijna hartstochtelijk. Liefde voor de kleine dingen in het leven; Goddelijke liefde gekanaliseerd in dienstbaarheid.

B68
Blauw/Violet
Abriël
Ik beëindig wat beëindigd moet worden, zodat een nieuw begin mogelijk is.
Vrede en vervulling. Spiritueel inzicht. De communicatie met helende energieën vanuit het innerlijk. Soms de tendens om te idealiseren.

B69
Magenta/Helder
Luidende klokken
Tussen extremen vind ik evenwicht in mijn leven.
Zuiver verlangen. Dynamische impuls van de liefde. Innerlijke opheldering leidt tot krachtvolle uitdrukking. De drijfkracht van liefde.

B70
Geel/Helder
Visioen van de heerlijkheid
Door me voor de vreugde te openen, ontstaat helderheid.
Helderheid en diep inzicht verwerven. Integratie van nieuwverworven kennis Brengt vreugde in het eigen denken. Grote helderheid verkrijgen.

B71
Roze/Helder
Het Essener flesje 2
Het juweel in de lotus
Ben stil en weet, dat ik god ben.
Bewustzijnsverruiming door de onbeperkte kracht van de liefde. Liefdevol zorgen. Liefdevolle innerlijke helderheid. Zelfaanname.

B72
Blauw/Oranje
De Clown
Pagliacci
Als gij niet wordt zoals de kinderen, kunt gij mijn koninkrijk niet binnengaan.
Communicatie en koestering van emotionele behoeften en verlangens. De “blauwe stilte” en de “blauwe vrede” in het innerlijk. Op een diep niveau heeft deze kleurcombinatie te maken met de genetische patronen, zoals geen andere fles. De verdrietige clown bevrijden.

B73
Goud/Helder
Chuang Tse
Gelukkig, wie over zichzelf kan lachen.
Wijsheid uit de diepte van het zelf halen. Een intensievere versie van geel boven helder (nr.70). Hoe meer wijsheid we in ons bewustzijn dragen, des te meer helderheid hebben we in ons en des te meer wijsheid kan er door ons heen stromen. Het overbrengen van diepe inzichten.

B74
Lichtgeel/Lichtgroen
Triomf
De Vuurtoren
De weg is het doel.
Intensievere vorm van geel boven groen (nr. 7). Als het hart zijn weg in de wereld vindt, kan angst zijn weg donker maken of geluk en verstand ontkiemen. Helderheid in moeilijke gevoelsaangelegenheden brengen. Rechtvaardigheid door evenwicht.

B75
Magenta/Turquoise
Go with the flow
Met de stroom mee bewegen.
Herstellen van innerlijk evenwicht. Vrede en harmonie. Als we vrede in het diepst van ons zelf vinden, kan de onvoorwaardelijke liefde krachtig tot uitdrukking komen.

B76
Roze/Goud
Vertrouwen
Ik hou zo veel van je, dat ik je loslaat.
Wijsheid uit het verleden tot uitdrukking gebracht in onvoorwaardelijke liefde. Bevrijding van achterhaalde zaken. Loslaten leidt tot inzicht van nieuwe wijsheden. Door eigenliefde het eigen potentieel bereiken.

B77
Helder/Magenta
De Kelk
Ik laat mijn illusies los en zie de dingen helder.
De Kelk. De Graal. Manifestatie van licht en liefde. Spirituele ontwikkeling en krachtvol onderscheidingsvermogen. Onthult het ware wezen van de mens. De kracht van het licht wordt tot levenskracht.

B78
Violet/Diepmagenta
Kruin rescue
Ik nodig de geest in alle delen van mijn leven uit.
Dienen en diepe heling. Goddelijke redding. Het helingswerk wordt op aarde in zijn volle spectrum gemanifesteerd. De totale geestelijke kracht komt op aarde om de mensheid te helpen.

B79
Oranje/Violet
De Struisvogel
Ik neem de uitdagingen van het leven vreugdevol aan.
Diepe innerlijke genezing van binnenuit, die met een shocksituatie te maken heeft. Levenskracht schenkt de wijsheid en de wens om andere te helpen bij het helen van traumatische ervaringen.

B80
Rood/Roze
Artemis
Vanaf dit moment ben ik vrij.
Energie om lief te hebben en los te laten. Een fles die help los te laten. De Christusenergie daalt in het bewustzijn af. Openen voor de kracht van de liefde.

B81
Roze/Roze
Onvoorwaardelijke liefde
Ik hou van mezelf zoals ik ben.
Nieuw begin voor de liefde. Ik wil dat er van me gehouden wordt zoals ik ben en niet zoals iemand wil dat ik ben. Zelfacceptatie.

B82
Groen/Oranje
Galypso
Ik open mijn hart voor een nieuwe richting.
Openen van het hart om de wijsheid uit het verleden de mogelijkheid te geven in de wereld tot uitdrukking te komen. Loslaten van emotionele conflicten uit het verleden. Een diepe emotionele shock overwinnen.

B83
Turquoise/Goud
Sesam open U
Ik open mijn diepste vreugde, zodat ik ze met andere kan delen.
Leraren van de nieuwe tijd opent deze fles de deur naar oude wijsheden. Inzichten, die via de gevoelsaspecten tot uitdrukking worden gebracht. Oude wijn in nieuwe kruiken

B84
Roze/Rood
Kaarsje in de wind
Ik laat het verleden achter me en open me voor de liefde.
Lady Nada en Christus. Onvoorwaardelijke en opofferende liefde. De wens te zorgen voor anderen. Ontdekking van de ware kracht van de liefde. Universele liefde. Begrijpen van passie.

B85
Turquoise/Helder
Titania
Leven is liefhebben. Ik hou van het leven.
Creatieve communicatie vanuit het hart, in dienst van het licht. Helpt blokkades op te lossen, die de creativiteit blokkeren. Uiten van onderdrukte gevoelens. Verlichting.

B86
Helder/Turquoise
Oberon
Ik open me, zodat de schepping zich door mij kan uitdrukken.
Een kanaal voor de creatieve communicatie van het hart. Het licht verspreiden in de communicatie via de moderne media. Deel van de kinderset. Slaat een brug met het verleden – om een kanaal voor de Atlantische en Lemurische energieën te worden.

B87
Koraal/Koraal
Cheiron
Liefde – Wijsheid
Ik zeg het verleden vaarwel en begroet het leven.
De wijsheid van de liefde. Liefde en wijsheid op ieder niveau. Onbeantwoorde liefde uit het verleden wordt geheeld. Een zachte liefdevolle shockfles.

B88
Groen/Blauw
Keizer van jade
Ik open me voor de liefde van de natuur.
Communicatie van gevoelens vanuit een diepe innerlijke vrede ook, op een onbewust niveau. Zich dicht bij de hemel voelen. De natuur van het hemelse.

B89
Rood/Diepmagenta
De energie rescue
De energie volgt de intentie.
De Tijdsbewustzijnsverandering (time-shift). De energie van de helende liefde. Eerste hulp bij stroomslag. Helpt, lichaam en geest in tijden van ernstige vermoeidheid of verwarring weer in balans te brengen.

B90
Goud/Diepmagenta
Wijsheidsrescue
Uit mijn chaos ontstaat een nieuwe ordening.
Vrede sluiten met angst en verwarring, om het goud van de wijsheid en wezenlijke waarden van het innerlijke zelf te openbaren.

B91
Olijfgroen/Olijfgroen
Vrouwelijk leiderschap
Hoop is mijn weg. Ik vertrouw op de processen van het leven.
Problemen van het hart. Nieuwe mogelijkheden om te handelen. Ontwikkeling van een intens begrip van de natuur en de onderliggende patronen. Kan tot diepere ontspanning leiden. Vrouwelijke leidinggevende capaciteiten ontwikkelen. Vrouwelijke leidinggevende capaciteiten ontwikkelen.

B92
Licht koraal/Olijfgroen
Grietje-fles
Voordat je verlichting bereikt, hak je hout en haal je water. Na de verlichting hak je hout en haal je water.
Vrouwelijke onafhankelijkheid. Samenwerking in plaats van wedijver. Leidt tot diepe inzichten door praktische innerlijke ervaringen.

B93
Licht koraal/Turquoise
Hansje-fles
Ik open mij voor de universele waarheid.
Collectieve communicatie van liefde en wijsheid. In contact komen met de diepe intuïtieve lagen. Ondersteunt de vaardigheden, om inzichten, die op intuïtieve manier verkregen zijn, te gebruiken. Grote vreugde.Leiding door de innerlijke leraar.

B94
Lichtblauw/Lichtgeel
Aartsengel Michaël
Ik laat mijn angsten los en vertrouw op de hogere wil.
“Uw wil is mijn wil”. De hogere wil ontmoet de persoonlijke wil. Maakt het transformatieproces mogelijk van een toestand van hoop naar een toestand van geloven. Diep contact met God.

B95
Magenta/Goud
Aartsengel Gabriël
Ik kom tot de wijsheid en liefde, die nodig is, om tot het hogere, goede te ontwikkelen.
Innerlijke vrede. De poort naar de binnenwereld. Het herinneren van het Goddelijke in het detail. Alles wordt van boven begeleid.

B96
Koningsblauw/Koningsblauw
Aartsengel Gabriël
Alles, wat verborgen is, opent zich voor me, als mijn intuïtie door dekracht van het visioen in vervulling gaat.
Bevordert heldere intuïtie. Een lang verwachte droom. Doorbraak van creatieve krachten. Communicatie van het hoger zelf met de persoonlijkheid. Vrede, die het verstand te boven gaat.

B97
Goud/Koningsblauw
Aartsengel Uriël
Ik geeft het Licht toestemming mijn leven te verlichten.
Ik sta de spirituele communicatie toe, zich via mijn hart uit te drukken.
Communicatie van het hogere bewustzijn met het bewustzijn. Oude wijsheid verrijst opnieuw in het bewustzijn.

B98
Lila/Licht koraal
Aartsengel Sandalfon
Ik verdiep mijn spirituele natuur, doordat ik in verbinding treed met mijn Aardster.
Transmutatie van negativiteit en een groter bewustzijn van samenwerkingsverbanden en wederzijdse afhankelijkheid. Verbinding met de aarde. De nieuwe Christusenergie bereikt de aarde.

B99
Licht olijfgroen/Roze
Aartsengel Zadkiël
Vanaf dit moment ben ik vrij.
De ommekeer voor seksuele problemen, die door vooronderstellingen en verwachtingen ontstaan zijn. Loslaten van verwachtingen. Zingeving door vrouwelijke intuïtie en vreugde, eerder op het moment dan in de toekomst.De liefde opent zich in de wereld. Een stap in de stroom van het leven.

B100
Helder /Diepmagenta
Aartsengel Metatron
Ik bekijk mijn hindernissen en schaduwkanten.
Loslaten van angst op een diep niveau. Werpt licht op onze schaduw-kant,
bevordert de acceptatie ervan en geeft er inzicht in. Lijden en het begrijpen van lijden.

B101
Lichtblauw/Licht olijfgroen
Aartsengel Jophiël
Ik open mijn hart en vertrouw, bewust van de verbondenheid met al wat leeft.
Het licht vindt een weg naar het hart. Het hart ontvangt nieuwe
impulsen. Innerlijke dynamiek tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Ondersteuning voor het hele proces met betrekking tot de ontwikkeling van het hart.

B102
Donker olijf/Diepmagenta
Aartsengel Samaël        
Leef! Ik schep nieuwe kracht, ook als er moeilijkheden zijn.
Helpt om de onjuiste waarden te erkennen en aan de verandering te werken. Angsten kunnen worden overwonnen en nieuwe levensvreugde wordt gevonden. Verdiepende ervaringen van de vrouwelijke intuïtie. Hoop op verandering, ook in het eigen innerlijk.

B103
Opaal lichtblauw/Diepmagenta
Aartsengel Haniël
Ik (h)erken al het positieve in mijn leven van moment tot moment, van dag tot dag, van week tot week.
Stop je energie in het vinden van de oplossing in plaats van het probleem. Herstelt de vrede zowel naar binnen als naar buiten toe.

B104
Iridiserend roze/Magenta
Aartsengel Chamael
Alles is goed en alles is iets goeds.
Integreert het vrouwelijk aspect binnen deze planeet en brengt het naar buiten. Chamael is een lichtgenerator voor het fysieke niveau. Ondersteunt zelfdiscipline, tevredenheid in relaties met anderen, vreugde en vrolijkheid. Schoonheid in alle dingen.

B105
Iridiserend Koraal/Koraal
Aartsengel Azreal
Terwijl ik in de realiteit van liefde inadem, verlies ik de karmische banden.
Gevoel van eenheid dat het gevoel van vertrouwdheid overstijgt. Helpt ons om boven die dingen uit te stijgen waar we misschien afhankelijk van waren. Helpt bij het loslatingsproces. Loslaten van karmische verstrikkingen.Het handelen in het hier en nu vereffent schulden uit het verleden.

B106
Mistig licht olijfgroen/Mistig lila
Aartsengel Ratziel
Ik sta open om de openbaringen van de diepe mysteriën te ontvangen. Ik verwijder de sluiers die mijn visioenen vertroebelen.
De verandering van bitterheid ten aanzien van ervaringen uit het verleden in de zachte zoetheid van de geest ontstaat door het overwinnen van geconditioneerd gedrag. Op die manier lost de last van de conditionering op, ten gunste van de perspectieven van de eigen (gouden) wijsheid.

B107
Turquoise opaal/Diepmagenta
Aartsengel Tzaphkiel
De mogelijkheid om creativiteit op te nemen voor ons allen.
De liefde van de moeder. De diepere aspecten van de Vrouwelijke Godheid. De wateraspecten van de gehele Schepping.

B108
Mid-turquoise/Mid olijfgroen
Aartsengel Jeremiel
Door het verleden los te laten, veranderd mijn waarneming en kan ik communiceren vanuit een liefhebbend en waarheidlievend hart.
Door helderheid en inzicht in het verleden kunnen we de bitterheid ervan loslaten waardoor nieuwe hoop kan ontstaan. Het pad naar het hart. Vanuit de stilte komt liefde en waarheid via het hart naar boven.

B109
Magenta/Mid olijfgroen
Aartsengel Zachariël
Brengt een nieuw gevoel van hoop en optimisme en stimuleert creativiteit.
Waar gebrek aan vertrouwen is geweest, ontstaat nieuw vertrouwen.

B110
Licht rozenroze/Diepmagenta
Aartsengel Ambriël
Helpt ons om voorbij de polariteiten in onszelf te gaan.
Twijfel en ongeloof die uit angst voortkomen op te lossen, in plaats van vriend te worden met de verwarring die conflicten veroorzaakt.

B111
Mid koningsblauw/Mid olijfgroen
Aartsengel Daniël
Inspiratie tot verandering, zowel in onszelf als in onze relaties in de wereld.
Als we de manier vinden om mededogen te hebben voor onszelf kan
mededogen misschien overvloeien in de wereld. Daniël gaat heel sterk over ons bijstaan en helpen om mededogen voor onszelf te hebben.

B112
Turquoise/Mid koningsblauw
Aartsengel Israfel
Naarmate we loslaten tijdens onze reis naar onszelf wordt onze perceptie helderder.
Ik breng creativiteit vanuit mijn innerlijke diepten in alles wat ik doe. Vanuit diepe vrede fundamenten voor nieuwe structuren ontwikkelen. Het individuele bestaan in kosmische cycli ervaren. Het innerlijk kind horen.  Respectvol omgaan met de kinderen van deze wereld voor een betere toekomst. Waardering voor de uniciteit voor elk wezen.

B113
Smaragdgroen/Mid olijfgroen
Aartsengel Cassiël
Hoop die in het innerlijke ontspringt, heeft de kracht het hart te openen.
Een vredesboodschap bereikt het hart en opent de weg naar een betere toekomst. Geduld en standvastigheid leiden tot groei.
Een beweging van hart tot hart schept een uitgestrekte ruimte met een scala aan nieuwe mogelijkheden. De eigen waarheid, zonder angst en beperking vanuit oude ervaringen, tot uitdrukking brengen.
Beslissingen vanuit een stabiele en evenwichtige gemoedstoestand treffen.

B114
Mid koraal/Diepmagenta
Aartsengel Raguël
Rescue voor koraal. Nieuw gevoel van vertrouwen, van eigenwaarde van waardigheid.
Rechtvaardigheid en harmonie, vooral bij menselijke interacties. Nieuw gevoel van vertrouwen, van eigenwaarde van waardigheid. Nietoordelende bewustwording om anderen de ruimte te kunnen geven die nodig is om eigen inzichten te vormen in plaats van iets op te leggen. Voorbij het vergelijken te gaan.
Vergeving, vrede en kalmte onder de mensen heelt misverstanden.

B115
Orange/Rood
Aartsengel Khemiel en Ariel
Moed en kracht om ons ideaal van een verenigde wereld te realiseren.
Helpt ons de veronderstelde scheiding te vinden in een nieuwe eenheid. Het mannelijke en vrouwelijke aspect omhelzen elkaar in liefde en daarom wordt ook buiten een nieuwe tolerantie gecreëerd. Ontwaken van elk individu, waardoor de deuren van verlichting voor de hele mensheid worden geopend. Moed en implementatiemogelijkheden voor ons dagelijks leven.

B116
Koningsblauw/Magenta
Koningin Mab
Overpeinzingen zonder beoordeling.
Deze kleurencombinatie helpt bij heldere zelfkennis. Ondersteunt de focus op je eigen introspectie. Integratie van meningsverschillen. Oplossen van interne conflicten. Oude gedragspatronen opruimen. Bevordering van persoonlijke ontwikkeling.

B117
Turquoise/Rood
Pan  
Kracht voor nieuwe impulsen, hartcommunicatie, spontaniteit.         Moed voor echte, intense communicatie vanuit het hart. Herkennen en erkennen van individuele creativiteit als een kracht voor nieuwe impulsen. Hartzeer uit het verleden bevrijden. Leven verkennen met kinderlijke nieuwsgierigheid en spontaniteit. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Herkennen van de interactie van hemelse en aardse wetten. Krachtige verbinding met de schoonheid van de natuur. Actieve inzet voor het behoud van de natuur. Kijken naar de stroom van het leven bewust en niet opdringerig. Het begin van iets compleet nieuws.
B118
Licht koraal/ Lichtviolet
Echo
De balans van liefde en wijsheid als de echo van een verandering in het innerlijk bewustzijn.
Mededogen voor jezelf geeft impulsen voor veranderingen in het eigen innerlijk. Het veranderen van negatieve gedragspatronen uit het verleden creëren liefdevolle vriendelijkheid en nieuwe sociale vaardigheden. Empathie met jezelf activeert welzijn en natuurlijke regeneratie van lichaam, ziel en geest. Laat angsten los, vooral die angsten die zijn voortgekomen uit vernedering, laster en verraad en die diep in de ziel zijn gegraven
Bijgewerkt tot juni 2020

Terug naar de inhoud