NES Health therapie - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

NES Health therapie

Therapieaanbod

NES Health therapie
Het NES Health systeem is een integratie van de eeuwenoude Chinese geneeskunde en de hedendaagse inzichten over ziekte en gezondheid. De Australiër Peter Fraser ontwikkelde samen met Harry Messey het zogenaamde ProVision/BWS (BioEnergetiX WellNES)-systeem na een decennialange studie van de westerse en oosterse genezingssystemen. Het is een mooi voorbeeld van de energetische geneeswijze gedachte waarbij het opheffen van (energetische) blokkades centraal staat om het lichaam en de psyche in staat te stellen weer gebruik te kunnen maken van de zelfhelende krachten die in ons en om ons heen bewegen. De Nes-scan diagnosticeert vliegensvlug de oorzaken van de onbalans in onze energiesystemen waaronder het meridiaanstelsel. Deze onbalans kan veroorzaakt worden door allerlei vormen van stress, traumata, gedachten, emoties, overtuigingen, voeding, conditie van de organen etc. In mijn praktijk voor energetische psychosociale therapie werk ik alleen met die factoren die tot mijn vakgebied behoren. De software is zo ontwikkeld dat verschillende behandelaars hun specialisme kunnen instellen voordat de scan gemaakt wordt. Als er thema’s oplichten die buiten mijn vakgebied vallen zal worden doorverwezen.
Het NES Health systeem valt onder de z.g. frequentie geneeswijze. Dr. Harrold Burr (1889-1973) was professor aan de beroemde Yale universiteit (USA) en heeft aangetoond dat elk levend organisme gecontroleerd wordt door een elektrische energieveldstructuur. Kippeneieren zijn bijvoorbeeld omgeven door een elektrisch veld dat de vorm heeft van een kip en de zaden van een bloem zijn ingesloten in een elektrisch veld dat de vorm heeft van die specifieke bloem. Wanneer deze elektrische velden ontbreken, zullen de eieren en de zaden niets produceren, ze zijn al dood, of ze er nu dood uit zien of niet, de vitaliteit is verloren gegaan. Veranderingen in bijvoorbeeld het menselijk lichaam vallen volgens deze inzichten samen met veranderingen in het veld om ons heen. Wij resoneren mee met de frequenties die zich buiten ons bevinden en onze eigen frequenties zullen ook invloed hebben op de buitenwereld. Andere wetenschappers ontdekten, dat elk orgaan, lichaamsvloeistof, hormoon, virus, parasiet, worm, kruid, geneesmiddel, kristal, zelfs iedere gedachte zijn eigen elektromagnetische frequentiespectrum heeft. De frequentiepatronen zijn te vergelijken met specifieke “tonen”. Elke stof, elk orgaan maar ook elke emotie en/of gedachte heeft een eigen “toon”.
Op een van de andere pagina’s van deze site hebben we al over de grondleggen van de Energy Psychology EP geschreven. De Amerikaanse psychotherapeut Rogers Callahan noemde zijn methode *Thought Field Therapy* TFT oftewel “Gedachtenveld Therapie”. Vooral de EFT (Emotional Freedom Techniques) -methode heeft enorme bekendheid gekregen maar baseert op de ontdekkingen van Callahan. Fred Gallo -een ander vertegenwoordiger van de Energy Psychology- schreef het volgende in een van zijn opleidingscripts: “We kennen een grote variatie van energievelden b.v. gravitatie- en elektromagnetische velden. Ook gedachten komen in velden voor en bevatten chemische, neurologische en andere materialistische aspecten”.

Op het plaatje hiernaast zie je het:
NES ProVision/BWS(BioEnergetiX)-systeem
Een softwareprogramma waarmee je de frequentiepatronen kunt meten en zichtbaar maken. Door de hand op een soort computermuis te leggen kunnen binnen enkele seconden een groot aantal metingen worden verricht. De optimale frequenties/”tonen” voor de organen, emoties, gedachten, overtuigingen etc. die in de software zijn verwerkt worden vergeleken met de frequenties/”tonen” van degene die de hand op de muis heeft gelegd.
 
De Nes-scan wordt op verschillende manieren ingezet tijdens een therapieproces.
De volgende stappen kunnen worden onderscheiden:
Stap 1
De software zoekt de zwakke schakels in het energieveld (Human Body Field). Voor mijn werk als psychosociaal therapeute is het fascinerend dat ook z.g. Mind-screens gemaakt worden. Hierdoor is het mogelijk om te zien welke conflicten en/of shocks nog een rol spelen en waar deze zich in het lichaam manifesteren.
Stap 2
De uitslag van de scan kan op verschillende manieren worden omgezet in een behandelplan om de blokkaden die zichtbaar gemaakt zijn te gaan behandelen. Samen wordt besproken voor welke optie er wordt gekozen.
Stap 3
Meteen na de scan kan een frequentiecorrectie worden toegepast. In de regel worden 4-5 correcties doorgevoerd met de zogenaamde MiHealth. Dit apparaatje maakt gebruik van pulserende elektromagnetische frequenties die afgestemd zijn op de onderliggende problematiek die door de NES-scan in kaart is gebracht.
Stap 4
Er kunnen huiswerkopdrachten aangereikt worden om via de klopacupressuur-technieken de meridianen te deblokkeren. Hierover kan bij de *energetische traumatherapie van Fred Gallo* meer informatie worden gevonden. Het op deze manier werken met de zogenaamde inperkende kernovertuigingen en/of emoties wordt wereldwijd ingezet en de resultaten zijn bijzonder positief.
Stap 5
Tenslotte kan er worden gekozen voor het innemen van druppels (Infoceuticals) die de structurele veranderingen in het Human Body Field (menselijke lichaamsveld) helpen bewerkstelligen. Zeker als deze middelen gecombineerd worden met klopacupressur-technieken kunnen ontroerende veranderingen gaan plaatsvinden.

Als er gewerkt wordt met ingrijpende traumata is het belangrijk om het herstelproces behoedzaam aan te gaan en voldoende tijd te nemen om stap voor stap aan een integratie te werken.

Bij de uitwerking van de scan staan mijn therapeutische uitgangspunten centraal. Deze spelen in de filosofie van de makers van het ProVision/BWS-systeem ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de drijfveren van ons onderbewuste, de holistische benadering en last but not least de kracht van de Energy Psychology EP. Hierover kan bij *Visie* meer worden nagelezen.
Afbeelding van een van de mogelijkheden om visueel te maken wat speelt
ER 26 thema:
Hersenen (grijze stof)

*Eigen identiteit*
Het brein draait om het in balans zijn met jezelf, afstemming op je eigen individuele identiteit en controle nemen over je leven. Het gaat om duidelijk zijn wie je bent en je eigen ware zelf niet negeren.

Klopacupressuur:
Galblaasmeridiaan OH (ooghoek)

Psychische omkering:
*Ook als het vinden van de juiste balans in
mezelf en het afstemmen op mijn eigen identiteit niet altijd vanzelfsprekend gaat hoef ik mijn ware identiteit niet meer te negeren.*
Uitwerking van een specifiek NES-thema
Terug naar de inhoud