EDxTM zelfhulpstappen met EFT en TFT - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

EDxTM zelfhulpstappen met EFT en TFT


Verdieping EDxTM™ volgens Fred Gallo
   
Zelfhulpprotocollen EFT & TFT
Wat is Energy Psychology EP
In de USA is al in de jaren 80 van de vorige eeuw een nieuwe tak binnen de psychologie ontstaan: de Energy Psychology EP, die zich laat definiëren als die tak binnen de psychologie, die zich bezighoudt met de invloed van ons energiesystemen op onze emoties, gedrag en mentale processen.
“Binnen de psychologie en psychotherapie begint men te erkennen dat psychische problemen als energieonderbrekingen of energiestoringen opgevat moeten worden die exact gediagnosticeerd en meteen behandeld kunnen worden.”
Fred Gallo
Alle vertegenwoordigers van de energetische psychologie gaan ervan uit dat niet de herinnering aan een belastende situatie negatieve emoties veroorzaken maar dat de storing in het energiesysteem die door de herinnering veroorzaakt wordt negatieve emoties veroorzaken.
Klassieke psychologie:

De herinnering
Ü
Emotionele belasting
Energetische psychologie:

De herinnering
Ü
Storing in het energiesysteem
Ü
Emotionele belasting
De energetische psychotherapie richt zich daarom op het opheffen van de storing in het energiesysteem en gaat ervan uit dat de belastende emotie dan losgekoppeld wordt van de herinnering aan een bepaalde gebeurtenis. We kunnen ons vanaf dat moment de onaangename situatie herinneren zonder de overweldigende emotionele stress-reacties te herhalen. Steeds terugkerende belastende emoties zoals woede, angst, gebrek aan eigenwaarde of faalangst hebben -volgens de energetische psychologie vertegenwoordigers- een en dezelfde oorzaak: de energetische onbalans in het lichaam. Ze kunnen daarom allemaal op eenzelfde manier worden behandeld: het opheffen van de energiestoring/energieonbalans.

Een bijna 4-jarig meisje bezocht mijn praktijk. Het inslapen lukte niet. Zeker bij zulk jonge cliëntjes vraag ik altijd naar het verloop van de bevalling. Deze was voor moeder én dochter overweldigend geweest. Na het 2e consult maakte moeder voor zichzelf een afspraak om aan haar eigen onverwerkte overweldigende ervaringen rondom de geboorte te werken. We volgden het *NAEM* protocol. Tijdens de daaropvolgende sessie vertelde moeder dat ze op kraamvisite was geweest. Uiteraard werd er over de bevalling gesproken. Ze had zonder stressgevoelens kunnen luisteren naar de verhalen van de jonge moeder. Ze kon ook rustig over haar eigen ervaring praten. Er waren geen overweldigende emoties meer aanwezig geweest. Het NAEM-protocol kan ze blijven herhalen als er weer stressvolle reacties op haar belastende ervaring rondom het geboorteproces zouden zijn.
Tijdens de “klopsessie” is het belangrijk voor me om de cliënten duidelijk uit te leggen hoe ze in de toekomst kunnen blijven werken met de diverse kloprecepten.
Wat is EFT (Emotional Freedom Technique)
Binnen de Energy Psychology EP is EFT de bekendste methode. EFT werkt net als TFT (Thought Field Therapy) en EDxTM (Energy Diagnostic and Treatment Methods) met de energie van het meridiaansysteem en dan met name met de acupunctuurpunten van die meridianen. EFT is ontwikkeld door Gary Graig die overigens niet aan de wieg stond van de klopacupressuur.
EFT is bij uitstek een zelfhulpmethode en daarom in principe voor iedereen geschikt om mee te werken. Ongewenste bijwerkingen zijn niet te verwachten maar nooit helemaal uit te sluiten. Het is daarom belangrijk om je te realiseren dat je bereid moet zijn om de volledige verantwoordelijkheid voor je emotioneel en lichamelijk welbevinden te (kunnen) dragen. Als je gezonde mensenverstand je zegt dat het probleem te complex of te belastend voor je is, is het zinvol om hulp in te schakelen.
EFT kan uitstekend toegepast worden met kinderen en jongeren, ze pakken het heel snel op en genieten vaak enorm van deze methode omdat ze meteen resultaat ervaren.

Stappenplan voor een EFT-behandeling

Met een beetje routine heb je maar enkele minuten nodig om je probleem te behandelen.

 1. Bepalen van het te behandelende thema
  Angst in het donker              Drang om nagels te bijten
  Stress verminderen              Eetverslaving beïnvloeden
  Vliegangst                             Besluitenloosheid
  Afgunst                                 Lichamelijk ongemak
  Doelen bereiken                    Dyslexie leren hanteren
  Etc. etc                                 Etc. etc.

 2. Omschrijven van het thema
  Het succes van de behandeling hangt af van de manier, waarop het te behandelende probleem geformuleerd wordt. Neem hiervoor daarom voldoende tijd. Als je je pijn wil gaan behandelen, is het belangrijk om die zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Dus niet: “deze intense pijn” maar: “deze intense pijn aan de binnenkant van mijn onderbeen”. Dus niet: “mijn vliegangst” maar: “mijn paniek bij het opstijgen” of: “mijn angst dat het vliegtuig neerstort”.Het is noodzakelijk om het probleem eerlijk, specifiek en direct te formuleren. Een zwangere vrouw die haar angst voor de geboorte wilde behandelen, kon na een aantal klopseries geen verbetering ervaren. Toen ze haar doodsangst voor de geboorte als thema nam, verdween niet alleen haar angst voor de geboorte maar ook haar rug- en hoofdpijn en verliep de zwangerschap zonder verdere complicaties.

 3. SUD-score
  Als de probleemstelling duidelijk is, bepaal je aan de hand van de intensiteit- of SUD-scala de mate waarin het probleem je belast. De SUD-scala (Subjective Units of Disturbance/Subjectieve eenheden van verstoring) werkt met een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 de hoogst voorstelbare intensiteit aangeeft en 0 de totale afwezigheid documenteert.  In het bovenvermelde voorbeeld van pijn aan de binnenkant van het onderbeen, gaat het om een intense pijn. Persoon A kan in principe de score 8 aangeven en persoon B de score 10. Om deze heel persoonlijke, subjectieve inschatting gaat het. Het komt regelmatig voor, dat mensen de score 12 noemen. Dat is oké, het geeft aan dat de ervaren lijdensdruk extreem is.

 4. Psychische omkeringen (PO), set-up of opstartzin
  Als het thema geformuleerd en de SUD-score bepaald is, behandel je de *psychische omkeringen*. Een psychische omkering kun je het beste omschrijven als een onbewust sabotage programma. Psychische omkeringen worden ook wel set-up’s of opstartzinnen genoemd. Op onbewust niveau saboteren ze je eigen doelen. Het effect van een PO is dat jouw bewust gekozen ja’s door je onderbewustzijn in nee’s omgezet worden, of andersom. Je blijft roken terwijl je wilt stoppen. Het lukt niet om méér aan de verbetering van je conditie te doen, terwijl je heel goed weet dat dit op den duur tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Je geeft veel geld uit aan therapieën, maar de resultaten nemen na verloop van tijd steeds weer af.
Psychische omkeringen verhinderen het herkennen van oplossingen, zelfs als je de kennis daartoe bezit en ze belemmeren je in het omzetten van oplossingen, zelfs als je de kwaliteiten daartoe bezit.
Als een PO actief is, zal die de oplossing van je genezing blokkeren of op z’n minst stagneren. Als je de PO-procedure toepast terwijl die niet aanwezig is, is dat geen enkel probleem en daarom is het zinvol om er elke behandeling mee te beginnen. Als er later in het proces een stagnatie optreedt kan, die veroorzaakt worden door een PO.
Het effect van de behandeling kan dus belemmerd worden, doordat het te behandelende thema niet exact genoeg geformuleerd is óf omdat een psychologische omkering de oplossing saboteert.
De energetische psychologie stelt, dat emotionele problemen ontstaan, omdat er een blokkade in het energiesysteem aanwezig is. Met betrekking tot de PO’s zou je kunnen stellen, dat je hele energiesysteem op z’n kop staat, omgekeerd of “geswitcht” is. Het oplossen van een PO is zo eenvoudig dat je moeite zou kunnen hebben, om te geloven dat deze omkering een wezenlijke oorzaak van een groot aantal problemen is, die je misschien al jarenlang hebt.
Als eerste ga je op zoek naar het wonderpunt WP. Dit is een neurolymfatisch reflex- punt dat tussen de 2e en 3e rib aan de linkerkant van je lichaam ligt, het punt waar een onderscheiding opgespeld wordt. Als je even de moeite neemt om dit gebied af te tasten zul je het zeker vinden. Bij veel mensen is het een gevoelig punt en daarom is het belangrijk om voorzichtig te masseren als je één van de volgende zinnen 3 keer hardop of zachtjes uitspreekt:
“Met al mijn problemen en beperkingen houd ik van mezelf”
“Met al mijn problemen en beperkingen accepteer en respecteer ik mezelf”
Het zou zinvol zijn om langere tijd (3 maanden) met deze PO te werken die door Fred Gallo en anderen de naam *Massieve psychische omkering* MPO heeft gekregen.
Een andere waardevolle voorbereidende stap is de behandeling van een aantal *specifieke omkeringen* (SPO), die betrekking hebben op je veiligheid en op je onbewuste overtuiging dat je het mogelijk niet verdient, om je emotionele onbalans of lichamelijke klachten los te laten. In de praktijk kom ik het bijna dagelijks tegen, dat cliënten op een diep onbewust niveau geloven, dat het niet veilig voor hen is om het probleem op te lossen, of dat ze het niet verdienen dat het probleem opgelost wordt. Ook de veiligheid van anderen is vaak thema.
Deze specifieke psychische omkeringen (SPO) kun je behandelen door de handzijde (HZ) zachtjes te kloppen en de volgende zin 3 keer hardop of zachtjes uit te spreken: “Ook als ik het niet verdien, of het niet veilig voor mij en/of anderen is om mijn examen te halen, houd ik van mezelf”
Bij specifieke omkeringen benoem je het probleem wel altijd, omdat die alleen actief is met betrekking tot het te behandelen thema. Het komt nogal eens voor dat het enige overwinning kost om deze zinnen uit te spreken en veel mensen reageren heel emotioneel op deze behandeling. Neem de tijd om ruimte te geven aan die emoties. Ze laten zien hoe diep het effect van deze eenvoudige techniek is en hoeveel blokkaden er vrij kunnen komen.
EFT is ook heel goed met kinderen toe te passen. Je bedenkt dan variaties die bij de leeftijd passen. Klop samen de handzijde (HZ) en spreek samen een passende zin uit, b.v.:
“Ook als ik steeds weer buikpijn heb, ben ik een geweldig kind en houdt mama van mij”
“Met alle dingen die ik niet zo fijn vind, ben ik oké en vinden opa en oma mij lief”
 
       5. Klopronde 1


Als je het te behandelen thema geformuleerd, de SUD-score bepaald en de psychologische omkeringen behandeld hebt, kun je met de 1e klopronde gaan beginnen.
Bij het formuleren van het probleem werd uitvoerig beschreven dat het belangrijk is om het te behandelen thema zorgvuldig te formuleren (punt 1). Als we beginnen te kloppen is het belangrijk om deze zin in te korten. Dus in plaats van “deze intense pijn aan de binnenkant van mijn onderbeen” zeg je bijv. “pijn in het been”. Dit noemen we de herinneringszin. Je klopt alle 14 acupunctuurpunten 7 tot 8 keer zachtjes met de wijs- en middelvinger terwijl je bij elk behandelpunt de herinneringszin “pijn in het been” hardop uitspreekt. Het wonderpunt wordt niet geklopt. De klopvolgorde is niet van wezenlijk belang maar als je je aan het onderstaand schema houdt, weet je zeker dat geen punt wordt overgeslagen.

                   


De punten zitten aan beide kanten van je lichaam. Beide punten kloppen mag maar hoeft niet. Als je maar een kant klopt, maakt het niet uit welke je klopt. Klop in een vaste volgorde. Experimenteer met het ritme en snelheid waarin je klopt. Soms kan ook het zachtjes kloppen erg onprettig zijn, b.v. bij hoofdpijn. Je kunt de punten dan voorzichtig masseren of alleen aanraken en je voorstellen dat je in het acupunctuurpunt in- en uitademt. Ook als het kloppen van de punten niet pijnlijk is kan dit een intensieve manier van behandelen zijn. Als je de klopserie hebt afgewerkt, ga je met je aandacht naar binnen en neem je waar hoe je je voelt. Op den duur ga je voelen of je nog een 2e en 3e serie klopt of al na de eerste keer overgaat tot de volgende stap.

6. De 9-Gamut procedure
Dit is misschien wel het merkwaardigste gedeelte van de hele techniek. Roger Gallahan ontwikkelde deze procedure en noemde hem zo, omdat hij uit 9 onderdelen bestaat die in een bepaalde volgorde doorgevoerd moeten worden.
Een van de effecten is dat de rechter en linker hersenhelft gestimuleerd worden en er een wisselwerking plaats gaat vinden. Tijdens deze procedure wordt het zenuwstelsel “wakker” gemaakt en kan er contact opgenomen worden met de energetische patronen die de problemen veroorzaken. Intussen beschrijven breinwetenschappers veranderde breinfuncties na traumatische gebeurtenissen. Deze veranderde functies kunnen mogelijkerwijs door deze en soortgelijke oefeningen positief beïnvloed worden.
Klop met 2 vingers het seriepunt SP op de handrug tussen de middenhandsbeentjes van de pink en de ringvinger en blijf dit tijdens de volgende 9 stappen doen.
Houd je hooft stil en kijk met de ogen recht vooruit.

1.    Sluit je ogen.
2.   Open je ogen.
3.   Kijk naar rechtsonder.
4.   Kijk naar linksonder.
5.   Draai je ogen een grote cirkel met de klok mee.
6.   Draai je ogen een grote cirkel tegen de klok in.
7.   Neurie hardop een paar noten van een liedje
       (bijv. Happy Birthday).
8.   Tel hardop van 10 tot 1.
9.   Neurie weer hardop een paar noten van een liedje.

Denk eraan dat je het hoofd niet meebeweegt.
Na deze procedure voel je je waarschijnlijk nog beter en gaat de SUD-score duidelijk omlaag. Het kan echter ook gebeuren dat de belasting groter is geworden. Dit is niet iets om je zorgen over te maken en wordt veroorzaakt door een onderliggende emotie die vanuit je onderbewustzijn naar boven is gekomen. Verwelkom deze emotie, gedachte, lichamelijk ongemak etc. Het is dan belangrijk om de behandeling niet af te breken, maar te onderzoeken of het zinvol is om het uitgangsprobleem verder te behandelen of met de nieuwe emotie aan de slag te gaan. In het eerste geval herhaal je de klopserie nog een aantal keren terwijl je tussendoor de 9-Gamut uitvoert. In het tweede geval formuleer je het thema opnieuw, bepaal je de SUD-score, behandel je de psychische omkeringen en klop je de 14 meridiaan punten, terwijl je het belastende thema hardop uitspreekt. Daarna pas je de 9-Gamut toe en volg je het stappenplan zoals het staat beschreven.

         7. Klopronde 2
Na de 9-Gamut procedure herhaal je de hele klopronde nog een keer en adem je een keer diep in en uit en neem je een moment de tijd om in te voelen hoe je je voelt. Je bepaalt de SUD-score en als die 2 of minder is ben je klaar met de behandeling. Een van de meest voorkomende ervaringen is ontspanning, warmte, rust en een duidelijke afstand tot de emotionele belasting. Vaak geven cliënten aan dat er een soort afstand tot het probleem is ontstaan. Dit is een toestand die je ook door meditatie kunt bereiken, je wordt de waarnemer van je gevoelens maar bent je gevoelens niet.
Ik herinner me graag aan een klein meisje dat veel gepest werd en in het begin van de behandeling heel emotioneel reageerde als ze aan een heel concrete pestsituatie dacht. Na een korte klopbehandeling waarbij ook de moeder meeklopte lukte het haar niet om de emotionele belasting nog terug te halen. Ze kon het pestgedrag helemaal bij die” stomme jonge” laten en ze verliet opgewekt de praktijk met enkele tips voor een behandeling met de kloppunten.
8. Vervolgbehandeling
Als het stressniveau in eerste instantie duidelijk gedaald is maar het dan tot een stilstand komt die niet helemaal verdwijnt terwijl je verder gaat met de oorspronkelijke behandeling, spreken we van een *mini omkering* mPO. Het is belangrijk om te erkennen, dat een deel van het probleem al is opgelost, maar je moet een nieuwe formulering gebruiken. Mini omkeringen treden op, omdat je (om welke reden dan ook) op onbewust niveau het probleem niet helemaal kan en/of wilt loslaten. Terwijl je de volgende zin 3 keer hardop of zachtjes zegt, klop je de handzijde (HZ)
“Ook als ik nog een deel van de pijn in het been voel, hou ik van mezelf zoals ik ben”
“Ook als ik nog steeds een beetje last heb van de pijn aan mijn been, hou ik van mezelf en zorgt de kosmos voor me”.
De toevoeging ”zorgt de kosmos voor me” of “draagt het universum me” moet je alleen gebruiken als je daar verbinding mee voelt. In mijn werk tast ik altijd voorzichtig af of iemand daar open voor staat. Als dat het geval is, kan deze toevoeging een enorm effect hebben. Bij veel mensen is er een diepe vervreemding ontstaan met “de bron” in en om ons, of met het universele in en om ons heen en deze toevoeging kan diepe blokkaden oplossen. Als je deze mini omkering hebt behandeld ga je over tot het kloppen van de 14 acupunctuurpunten, terwijl je blijft focussen op de rest pijn in het been of op de rest angst etc. Als het nodig is herhaal je de 9-Gamut nog een keer en sluit je af met een laatste klopserie.
Als de SUD-score tussen 0 en 2 ligt of misschien zelfs 0,5 bedraagt, mag je in principe heel tevreden zijn en kan het probleem helemaal opgelost worden als je de volgende 3 keer uitspreekt en de handzijde (HZ) klopt:
“Ik geef mezelf op alle niveaus van mijn wezen toestemming om de pijn in mijn been helemaal los te laten en ik hou van mezelf zoals ik ben”
Daarna klop je de 14 punten en voer je de 9-Gamut door en sluit je af met een laatste klopronde. Als je bij de eerste klopronde al vaststelt dat de SUD-score 0 is stopt de behandeling. Bij een score van 0 wordt de stresstest gedaan. Je denkt aan de uitgangsthematiek en ademt diep in en uit en geniet van het emotionele evenwicht of van de vermindering of afwezigheid van de lichamelijke klacht.

Samenvatting voor een EFT-behandeling
Alle stappen van het EFT-programma zijn hierboven uitvoerig beschreven en de volgende samenvatting is zeker in het begin handig als je nog de nodige routine moet ontwikkelen.
1.   Zoek een thema waar je aan wil werken, een lichamelijk ongemak of een negatief gevoel b.v.:
     “angst om te vliegen”
2.  Benoem het thema specifiek, eerlijk en direct.
      “Mijn panische angst dat het vliegtuig neerstort”
3.  Bepaal de SUD-score op de scala van 0 tot 10.
4.  Psychische omkeringen, set-up of opstartzin behandelen:
     Wonderpunt WP masseren terwijl je de volgende zin 3 keer hardop of zachtjes uitspreekt:
     “Met deze problemen en deze beperkingen hou ik van mezelf”
      De handzijde HZ zachtjes kloppen en de volgende zin 3 keer hardop of zachtjes uit spreken:
     “Ook als ik het niet verdien, of het niet veilig voor mij en/of anderen is, of……, of…… om mijn
     panische angst voor het vliegen los te laten, hou ik van mezelf”
 5.  Formuleer de herinneringszin: “frustratie en ongeduld”.
 6.  Klopronde doorvoeren door de 14 behandelingspunten WB tot en met SP te kloppen, terwijl je de
      herinneringszin “vliegangst” bij elk kloppunt herhaalt.
 7.  9-Gamut procedure.
 8.  SUD-score bepalen.
 9.  Stap 6 herhalen met dezelfde herinneringszin.
10.  Diep in- en uitademen en de SUD-score opnieuw bepalen. Als de score 0 is doe je de stresstest
      door aan de uitgangsthematiek te denken. Als er geen belasting meer is, ben je klaar met de
      Emotional Freedom Techniques behandeling en neem je de tijd om te genieten van de
      emotionele vrijheid die je verkregen hebt.
11.  Als de SUD-score duidelijk naar beneden is gegaan maar nog niet bij 0 ligt, behandel je deze
      mini omkering mPO terwijl je de handzijde HZ klopt en de volgende zin drie keer hardop of
      zachtjes uitspreekt:
      “Ook als ik nog een deel van mijn vliegangst heb, hou ik van mezelf zoals ik ben”
12. Als de SUD-score tussen 0 en 2 ligt kun je de volgende zin uitspreken terwijl je de HZ klopt:
       “Ik geef mezelf op alle niveaus van mijn wezen toestemming om de vliegangst helemaal los te
      laten en ik hou van mezelf zoals ik ben”
Wat is TFT
Aan de wieg van alle klopacupressuur technieken stond de Amerikaanse psychotherapeut Rogers Callahan. Hij noemde zijn methode “Thought Field Therapy” TFT oftewel “Gedachtenveld Therapie”. Zijn methode heeft veel succes geboekt en is voor veel anderen de inspiratiebron geweest om eigen varianten te ontwikkelen.
De Thought Field Therapie is ontstaan, nadat Callahan de intussen legendarische patiënte Mary van haar waterfobie heeft kunnen afhelpen met het kloppen van een aantal acupunctuurpunten.
Callahan ging ervan uit dat het belangrijk is om specifieke emotionele problemen op een heel eigen manier te behandelen. Als je te maken hebt met een traumatische ervaring is het volgens Callahan belangrijk om een aantal acupunctuurpunten in een heel specifieke volgorde te behandelen. Je zou het kunnen vergelijken met een combinatieslot voor een kluis. Je moet de juiste volgorde van de cijfers intoetsen, anders lukt het je niet om de deur te openen. Elk code werkt met een beperkt aantal cijfers nl. 0 tot 9 maar door verschillende combinaties ontstaan er heel veel mogelijkheden.
Callahan werkt steeds weer met de 14 kloppunten, voor elk van de 14 meridianen 1. Bij het EFT-protocol werk je met alle 14 punten. Bij de TFT-protocollen varieert het aantal punten én de volgorde van de puntenafhankelijk van het thema dat je gaat behandelen.
Bij de EDxTM™-protocollen van Fred Gallo worden ze individueel bepaalt door het uittesten van de 14 punten waarna een individueel EDxTM™-protocol wordt samengesteld.

Stappenplan voor een TFT-behandeling
Dit protocol is in het principe hetzelfde als het stappenplan voor EFT-behandelingen.

Samenvatting voor een TFT-behandeling

Alle stappen van het TFT-programma worden in deze samenvatting beschreven. Lees voor de uitvoerige beschrijving het bovenstaande stappenplan voor de EFT-behandeling door.
Het TFT-stappenplan wijkt alleen maar af op de stappen 6 en 9 af.

1.  Zoek in de onderstaande TFT-zelfhulp klopsequenties door Roger Callahan een thema waar je
   aan wil werken, een lichamelijk ongemak of een negatief gevoel b.v.:
   “Frustratie en ongeduld”.
2. Benoem het thema specifiek, eerlijk en direct. “Mijn gekmakende frustratie en ongeduld over
    mijn
    herkansingsuitslag”.
3.  Bepaal de SUD-score op de scala van 0 tot 10.
4. Psychische omkeringen, set-up of opstartzin behandelen: Wonderpunt WP masseren terwijl je de
    volgende zin 3 keer hardop of zachtjes uitspreekt:
    “Met deze problemen en deze beperkingen hou ik van mezelf”
     De handzijde HZ zachtjes kloppen en de volgende zin 3 keer hardop of zachtjes uitspreken:
     Ook als ik het niet verdien, om mijn gekmakende frustratie en ongeduld los te laten, hou ik van
     mezelf”
5.   Formuleer de herinneringszin: “mijn frustratie en ongeduld”.
6.   Klopronde doorvoeren door WB  JB  OA  SB  P  SB te kloppen, terwijl je de herinneringszin
     “mijn frustratie en ongeduld” bij elk kloppunt herhaalt.
7.   9-Gamut procedure.
8.   SUD-score bepalen.
9.   Stap 6 herhalen met dezelfde herinneringszin.
10.  Diep in- en uitademen en de SUD-score opnieuw bepalen. Als de score 0 is doe je de stresstest
     door aan
     de uitgangsthematiek te denken. Als geen belasting meer is, ben je klaar met de Thought Field
   Therapie behandeling en neem je de tijd om te genieten van de rust die je verkregen hebt.
11.  Als de SUD-score duidelijk naar beneden is gegaan maar nog niet bij 0 ligt, behandel je deze
     mini omkering mPO terwijl je de handzijde HZ klopt en de volgende zin drie keer hardop of
     zachtjes uitspreekt:
     “Ook als ik nog een deel van mijn frustratie en ongeduld heb, hou ik van mezelf zoals ik ben”
12.  Als de SUD-score tussen 0 en 2 ligt kun je de volgende zin uitspreken terwijl je de HZ klopt:
     “Ik geef mezelf op alle niveaus van mijn wezen toestemming om de frustratie en ongeduld
      helemaal los te laten ik hou van mezelf zoals ik ben”
TFT zelfhulp klopsequenties door Roger Callahan
Deze technieken vervangen geen noodzakelijke professionele hulp
Angsten en fobieën
    Eenvoudige angsten en fobieën zoals angst voor insecten, dieren, liften, hoogtevrees,
    vliegangst:
    JB    SB    OA    SB    JB
Examenangst, angst om in het openbaar te spreken:
    JB    OA    SB
    Beangstigende Situaties:
    WB   JB    ON   SB    P
    Complexe angsten, paniekaanvallen, pleinvrees:
    JB    OA    WB   SB    P      of     OA    JB    WB   SB    P
Belastende emoties
    Woede, ergernis, vergeving:
    P    SB    ”Ik laat de woede los”, “Mijn hart is vol vergeving”
    Razernij:
    OH    SB
    Jaloezie:
    MV   OA    SB
    Schuldgevoel (onterecht):
       WV   SB “Ik vergeef mezelf, ik heb geen fouten gemaakt”, “Ik vergeef mezelf”
       Verlegenheid:
    ON   OA    SB
    Schaamte:
    OL    OA    SB
    Eenzaamheid:
    SP    SB
    Afgewezen voelen:
    WB   JB    OA    SB
    Afwijzen van anderen:
    WB   JB    OA    SB    P
    Frustratie en ongeduld:
    WB   JB    OA    SB    P      SB
    Kritisch gedrag (overmatig):
    WB   JB    OA    SB    P
    Obsessie:
    JB   SB    JB    SB
    Dwangmatig gedrag:
    SB    JB    SB    of    JB    SB    JB
Depressie
    Eenvoudige depressie:
    SP    SB
    Complexe depressie en psychische pijn:
    WB   OH    JB    ON   OL    OA    SB    P      WV
       Bij depressie spelen veel verschillende emoties en gedachten een rol die allemaal aandacht
      verdienen. Het is zinvol om ook de massieve omkering te behandelen en een van de
      traumasequenties te kloppen.
       Pas deze stappen een aantal keren per dag toe. Behandel de verschillende emoties, die een rol
      spelen, ook apart.
Trauma’s, pijnlijke herinneringen, liefdesverdriet
       Eenvoudige traumata:
    WB   SB
    Traumata:
    WB   JB    OA    SB
    Ernstige traumata:
    WB   JB    OA    SB    P      SB    WV   SB
    De uiterst effectieve klopsequenties vervangen geen professionele begeleiding en dienen
      regelmatig te worden uitgevoerd.
Verslaving
    Verslavingsgedrag:
    JB    OA    SB    of     JB    SB    OA    SB    JB
    Verslavend verlangen ook bij overgewicht:
    JB    SB    OA    P      OA    SB    JB
    Gebrek aan motivatie:
    JB    SB    WB
Lichamelijke problemen
    Lichamelijke pijn:
    WB   OH    JB    OA    SB    P      SB    WV   SB    SP    SB
    Uitputting:
    JB    SB    WB   SB
    Verstopte neus:
    N   SB
    Allergische reactie op geïnhaleerde stoffen:
    MV   OA    SB
    Jetlag:
    Voor reizen naar het oosten JB   SB
    Voor reizen naar het westen WB  SB
    Stimulatie van het immuunsysteem:
    B (thymus)
Voor alle boven vermelde thema’s kan NEAM worden toegepast:
    DO    ON    OL    B
       Zie *NEAM-protocol*
of EFT:
    WB  OH  JB  ON  OL  SB  OA  R  D  WV  MV  P  SP  HZ
       Zie EFT-protocol boven aan deze pagina

Meer en uitgebreidere informatie vind je in:
Gelöst – entlastet – befreit: Klopfakupressur bei emotionalem Stress
Fred Gallo en Harry Vincenzi
Terug naar de inhoud