EDxTM Trauma-therapie Fred Gallo - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

EDxTM Trauma-therapie Fred Gallo

Therapieaanbod

EDxTM™ volgens Fred Gallo
 
De energetische psychosociale (trauma)therapie volgens Fred Gallo
Energetische diagnose & behandelmethode EDxTM™
 
In 2003 leerde ik het werk van Fred Gallo kennen en vanaf 2004 volgde ik zijn opleidingen bij de kliniek van Fide en Dagmar Ingwersen in Noord Duitsland. In 2005 werd Gallo warm ontvangen op het Internationale Familieopstellingen congres in Keulen.
Fred Gallo is een beduidende vertegenwoordiger van de *Energy Psychology EP*. In de VS is deze nieuwe tak binnen de psychologie in de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan. Diverse psychologen en psychiaters stonden aan de wieg van deze ontwikkelingen. Zij ontdekten dat de problemen die zij in hun praktijken tegenkwamen op een bijzonder positieve manier beïnvloed konden worden als de basisinzichten van de accupunctuurleer uit de Traditionele Chinese Geneeskunde TCG meegenomen werden in de behandelingen.
De oude chinezen geloofden, dat Chi in alle dingen is, dat Chi alles ís. Als leven beweging betekent, dan is Chi de energie achter de beweging.
Het vermogen, deze energie te verhogen of te reduceren is het uitgangspunt voor een harmonisch energiesysteem en daarmee wezenlijk voor het welzijn op lichamelijk, geestelijk en zielsniveau.”    
Fred Gallo 2000
Als mensen bijvoorbeeld blootgesteld worden aan beangstigende situatie heeft dit een negatieve invloed op de levensenergie van de door de Chinezen ontdekte *meridianen*. Door bepaalde meridiaan punten te “kloppen” wordt die verstoorde levensenergie weer hersteld en de basis voor de angst (de onbalans in de meridiaan) weggenomen. De onderbreking van de levensenergie heeft tot gevolg, dat ons *zelfregulerend* vermogen niet meer of niet meer optimaal zijn werk kan doen. We zijn dan niet meer in staat om de uitdagingen die het leven met zich meebrengt, op te pakken.
Geen enkele therapie kan gebeurtenissen uit het verleden uitwissen. Via de diverse technieken uit de energetische psychotherapie kunnen de emotionele reactiepatronen op belastende en/of traumatische ervaringen uit het verleden “losgekoppeld” worden van die gebeurtenissen en kunnen we nieuwe en zinvollere strategieën gaan ontwikkelen.
Dr. Fred Gallo is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw werkzaam als klinische psycholoog. Zijn EDxTM™ concept verenigt effectieve en algemeen geldende therapeutische uitgangspunten met de bovengenoemde energieprincipes. Dit maakt zijn methode zo waardevol voor mij. Mijn opleiding als Neo-hypnotherapeute sluit naadloos aan op zijn concept. Beide therapiemodellen gaan er bijvoorbeeld van uit dat onbewuste sabotageprogramma’s veel herstelprocessen blokkeren. Beide therapiemodellen leggen de nadruk op het opbouwen van report met de cliënt. Dit betekent dat er veel aandacht is voor een empathische sfeer tijdens de sessies.
De moderne psychologie ondersteunt de theorie dat gedachtepatronen ons ervan weerhouden onze levensdoelen te bereiken. Het is daarom van belang om de vaak onbewuste patronen die verantwoordelijk zijn voor de zelfsabotage, te blijven onderzoeken.
Daarnaast heeft Gallo uit het enorme vakgebied van de kinesiologie een uiterst bruikbaar testconcept ontwikkeld dat (psycho)therapeuten in staat stelt om sabotageprogramma’s, angsten, traumata, inperkende geloofsovertuigingen etc. snel en effectief op te sporen en te behandelen. Via een zogenaamde *kinesiologische spiertest* zijn we in staat om        
informatie te verzamelen die keer op keer een zinvolle bijdrage blijkt te leveren bij het vaststellen van de onderliggende veelal onbewuste thema’s. Mijn interesse voor de kinesiologie was al in 1989 gewekt toen iemand door middel van de spiertest een dieetlijst voor ons jonge kind samenstelde om zijn ernstige huidklachten te verhelpen verlichten. Ik volgde een aantal cursussen maar de protocollen die ik indertijd leerde kon ik niet toepassen in mijn praktijk voor psychosociale therapie. Dit veranderde na het volgen van de opleiding bij Fred Gallo.
De methode van Gallo is geschikt om zowel eigen als overerfde traumata te behandelen en de ervaringen met de verborgen dynamieken van het familiesysteem zijn uiterst waardevol gebleken bij het werken met deze therapievorm. Zeker in die gevallen waar traumata generaties lang de familieziel belast hebben en verstrikkingen met het lot van vorige generaties de integratieprocessen van de traumata ernstig belemmerden.
Het therapieconcept van Fred Gallo is uiteraard voor alle traumagerelateerde problematieken geschikt. Met name omdat individuele blokkades exact gediagnostiseerd kunnen worden en de cliënt zelf met de uitgewerkte kloprecepten aan de slag kan gaan en steeds weer op die momenten kan gaan inzetten als de stress (te) hoog is.
Recentelijk maakte een cliënte een afspraak omdat ze was vastgelopen in haar proces. Tijdens de tweede sessie werd helder dat ze een enorme angst had om fouten te maken. Zij begreep niets van deze volstrekt onrealistische angst. De spanningen die deze angst veroorzaakte waren echter niet meer uit te houden.
Tijdens het werken volgens de protocollen van Fred Gallo kregen we inzicht in de mogelijke onderliggende oorzaak voor deze angst. Ze had een aantal ongelukken gehad die verstrekkende gevolgen voor haar hadden gehad. Als kind was ze op het stoepje voor het huis geschept door een auto. Tijdens een van haar rijlessen was er een auto op de lesauto ingereden. Ooit was ze van een paard gevallen……..
We formuleerde een zogenaamde *psychische omkering PO* om diepe onbewust geworden overtuigingen te ontkrachten: “Ook als ervaringen uit het verleden het onmogelijk maken om mijn angst om fouten te maken stapje voor stapje los te gaan laten, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn”
Met haar rationele verstand had ze altijd begrepen dat ze tijdens de fatale ongelukken weinig invloed had gehad op de omstandigheden van de ongelukken. Haar meer instinctmatige grip op het leven had zich (nog) niet genormaliseerd. Lees hierover meer op de pagina *Lichaamsgerichte traumatherapie*.
Kloptechnieken worden steeds meer ingezet bij het werken met traumapatiënten. Dit gebeurt vooral om het “defecte alarmsysteem” te helpen de gevaren beter te kunnen inschatten. Therapie is pas mogelijk als we in staat zijn om grip te
krijgen op de overweldigende lichamelijke sensaties die te pas en te onpas optreden omdat vroegere ervaringen getriggerd worden. Hierover kun je meer lezen op deze website onder de rubrieken *zelfregulatie* en *lichaamsgerichte traumatherapie*.
Diverse traumadeskundigen zoals Bessel van der Kolk en Peter Levine onderschrijven de mogelijkheden van diverse kloptechnieken en passen deze regelmatig toe in het werken met hun traumapatiënten omdat de kloptechnieken de mogelijkheid bieden om binnen het z.g. *tolerantievenster* van de cliënt te kunnen werken. Ook hierover kun je meer ervaren op de vermelde links.
2004 samen met Fred Gallo op de foto tijdens de EDxTM-opleiding
Tot slot een kleine maar zeer effectieve klopoefening.
NAEM Negative Affect Erasing Method
Richt je aandacht op het thema dat je wil behandelen: je trauma, fobie, depressie, liefdesverdriet, buikpijn etc.
Klop of masseer de NAEM-punten ± 5 sec. met de topjes van wijs- en middelvinger. Observeer de verandering en blijf herhalen totdat je duidelijke verbetering ervaart.
Meer klopprotocollen kun je aanklikken op de hartjes boven aan de pagina.

Terug naar de inhoud