EDxTM HELP meditatie - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

EDxTM HELP meditatie


Verdieping EDxTM™ volgens Fred Gallo

HELP Healing Energy Light Process (Helende energie licht proces)

Deze eenvoudige, door Fred Gallo ontwikkelde, meditatie omvat verschillende aspecten uit de Edu-kinesiologie, Brain Gym® en *NAEM*
Zorg ervoor dat je tijdens de oefening niet wordt gestoord

 1. Stem af op het doel dat je met behulp van HELP wil bereiken. Formuleer het gewenste effect bijvoorbeeld op de volgende manier: “Ik doe deze meditatie om mijn depressie te overwinnen”, “...mijn zelfvertrouwen te vergroten en me in sociale situaties beter op mijn gemak te voelen”, ”...mijn paniek aanvallen te verminderen”, ”...mijn migraine te genezen”, ”...mijn golfspel te verbeteren”, etc.
  Kijk of je goed afgestemd bent op je intentie, observeer hoe je je voelt. Als je doel goed voelt, ga je verder met de oefening, zo niet dan neem je nog wat tijd om je doel beter te formuleren.

 2. Plaats de linkervoet over de rechtervoet (andersom kan ook maar dan moet je wel de linkerhand over de rechter leggen). Strek de handen naar voren, de duimen naar beneden, de ruggen tegen elkaar. Leg de rechterhand over de linker en laat de vingers in elkaar grijpen. Draai de handen naar het lichaam zodat ze ruim onder de kin liggen (zie 1e afbeelding).

 3. Leg de tong tegen het gehemelte achter de snijtanden en adem rustig en diep door de neus in en uit. Sluit je ogen en ga met je aandacht naar je ademhaling. Visualiseer dat je via de voeten inademt, dat de ingeademde energie door je lichaam stroomt en door de voetzolen wordt uitgeademd, denk ontspannen aan je doel.

 4. Terwijl je zo doorademt, visualiseer je een onafgebroken, genezend licht, dat vanuit de kosmos naar je hoofd stroomt. Het licht heeft de kleur die jij met genezing associeert en stroomt via je hoofd door heel je lichaam, het doordringt elke cel, elke vezel van je lichaam. Laat de energie heel je lichaam opvullen, je hoofd, je schouders, je rug, je romp, benen, voeten, armen, handen en vingers. Ga op je gemak een tijdje door met deze visualisatie, misschien een minuut of twee en denk daarbij op een ontspannen manier aan je doel.

 5. Je zet de voeten naast elkaar en hou de vingertoppen tegen elkaar aan (zie 2e afbeelding). De tong blijft tegen het gehemelte en je blijft door je voeten in- en uitademen terwijl je visualiseert dat onafgebroken helend licht je lichaam doorstroomt. Doe dit ongeveer twee minuten en blijf met je aandacht bij je doel.

 6. Plaats je wijs- en middelvinger op het derde oog (zie 3e afbeelding) en terwijl je dit punt lichtjes drukt adem je diep vanuit je buik in en uit. Als je spanning of onbehagen tegen komt, stel je je voor dat die weer verdwijnt.
  Je spreekt de volgende zin hardop of zachtjes uit: “alle resterende aspecten van dit probleem verdwijnen nu op dit moment uit heel mijn wezen, uit heel mijn lichaam, geest en ziel”.

 7. Plaats de vingers onder je neus (zie 3e afbeelding) terwijl je de volgende zin denkt of zegt: “alle resterende aspecten van dit probleem verdwijnen nu op dit moment uit heel mijn wezen, uit heel mijn lichaam, geest en ziel”. Adem langzaam diep in en uit.

 8. Plaats de twee vingers onder je onderlip (zie 3e afbeelding), adem langzaam diep in en uit terwijl je uitspreekt of denk:
  “alle resterende aspecten van dit probleem verdwijnen nu op dit moment uit heel mijn wezen, uit heel mijn lichaam, geest en ziel” en adem langzaam diep in en uit.

 9. Leg al je vingertoppen op je thymus (zie 3e afbeelding), blijf door de neus ademen terwijl je de thymus zachtjes klopt. Ook nu laat je bewust alle spanning los terwijl je zachtjes of hardop de volgende zin uitspreekt:
  “alle resterende aspecten van dit probleem verdwijnen nu op dit moment uit heel mijn wezen, uit heel mijn lichaam, geest en ziel”. Adem langzaam diep in en uit.

 10. Leg je handen op je hart en maak contact met gevoelens van liefde, waardering of dankbaarheid. Doe dit op een manier waarbij jij je prettig voelt. Misschien kun je aan je liefde of dankbaarheid voor een bepaalde persoon denken, of aan een dier, de aarde, alles wat jou bij het oproepen van dit gevoel helpt is toegestaan. Geef deze gevoelens een plaats in je hart en richt deze helende gevoelens op je doel. Je kunt de volgende zin uitspreken om dit te proces te ondersteunen:
  “Ik stuur helende liefde naar............”,
  of: “Helende liefde, waardering of dankbaarheid geeft energie aan mijn intentie, aan mijn doel”.

 11. Kom tenslotte terug in de omgeving waarin je je bevindt en geef jezelf de tijd om je te oriënteren. Denk aan het doel waarvoor je deze HELP healing hebt gedaan.
 
 
In de meeste gevallen worden symptomen minder sterk of zijn ze met minder
negatieve emoties verbonden. Soms moet het proces een aantal keren worden
herhaald totdat er een duidelijk effect waarneembaar is.


Terug naar de inhoud