Familieopstellingen - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

Familieopstellingen

TherapieaanbodFamilieopstellingen
De verborgen dynamiek van familiebanden
 
Elk systeem is van nature in beweging en zoekt naar evenwicht. Als we met de verborgen dynamieken van familiesystemen werken, gaan we op zoek naar de onderbreking in de fundamentele liefdesenergie, die in elke familie aanwezig is.
 
Wat zijn familieopstellingen?
We gaan ervan uit dat er een diepe, vaak onbewuste verbondenheid bestaat tussen de verschillende leden die tot een familiesysteem horen. Persoonlijke problemen kunnen hun oorsprong hebben in een veel groter familieverband. Door middel van een opstelling gaan we op zoek naar de oorsprong van het probleem. Het onverwerkte verdriet van je moeder om een vroeg overleden broertje kan er bijvoorbeeld de oorzaak van zijn, dat jij je plaats in het gezin niet echt kunt innemen. We spreken dan van een verstrikking met een lid uit het familiesysteem van herkomst. Door respectvol naar het tragische lot van dit verlies te kijken en te beseffen hoe dit doorgespeeld heeft in volgende generaties, kan er een diepe heling ontstaan.
Tot het familiesysteem van herkomst horen o.a. de biologische ouders, pleegouders, broers, zussen, ooms, tantes, grootouders en overgrootouders.

“Zolang onze voorvaderen in ons nog lijden, kunnen we niet werkelijk gelukkig zijn.
Als we respectvol een stap zetten, vrij, gelukkig de aarde aanrakend, doen we dit voor alle vroegere en toekomstige generaties.
Ze komen allen tegelijk aan met ons, en we vinden allen op dezelfde tijd vrede”.
Thich Nhat Hahn

Nadat je je vraag hebt ingebracht, kies je plaatsvervangers voor o.a. jezelf, je moeder en het overleden broertje, jouw oom. Je geeft ze een plaats in de ruimte en de opstelling kan beginnen. De plaatsvervangers krijgen toegang tot gevoelens en gedachten van de familieleden en de dynamieken van de verstrikking worden zichtbaar.
Vaak worden rituele zinnen uitgesproken en kunnen helende stappen worden gezet.
Als het thema, dat je inbrengt, te maken heeft met het gezin dat jij vormt met je partner en eventuele kinderen, spreken we over het gekozen familiesysteem. Hiertoe horen o.a. partners, kinderen, (overleden) ex-partners en eventuele ex-partners van de huidige partner. Het verloop van de opstelling met leden uit je gekozen systeem is in principe hetzelfde als bij de opstellingen met leden uit je gezin van herkomst. Regelmatig worden die ook nog opgesteld. Aan al deze thema´s kan ook in een individuele opstelling gewerkt worden.
Structuuropstellingen
Bij structuuropstellingen starten we op een andere manier. Stel, dat je steeds terugkerende problemen op je werk of met je gezondheid hebt. Je kiest dan plaatsvervangers voor jezelf en bijvoorbeeld je hoofdpijnklachten. Ook nu krijgen de plaatsvervangers toegang tot belangrijke informatie. Het verloop lijkt op hetgeen boven al is beschreven. Ook nu kunnen leden uit het familiesysteem worden opgesteld. Een individuele structuuropstelling behoort ook tot de mogelijkheden.
Individuele opstellingen
In tegenstelling tot groepsopstellingen kunnen bij een individuele opstelling alleen de therapeut en de cliënt worden opgesteld. Vaak wordt er daarom gewerkt met z.g. bodemankers. Deze ankers representeren verschillende familieleden of bijvoorbeeld gezondheidsproblemen zoals hierboven bij de structuuropstellingen al beschreven werd. Ook bij deze opstelling kan de informatie die van belang is gaan stromen en kunnen nieuwe inzichten ontstaan waarom we de problemen die we hebben zijn zoals ze zijn. Deze inzichten kunnen een nieuwe omgang met de thema’s bewerkstelligen omdat de onbewuste blokkade de gewenste veranderingen keer op keer tegenhielden. Een andere methode die kan worden toegepast bij het individueel werken met de verborgen dynamieken is het werken met symbolen of diverse soorten poppetjes.

Op de foto hiernaast zie je het resultaat van een spontane opstelling aan de ontbijttafel. Ik herinnerde mij tijdens het ontbijt aan een indringende opstelling van een groot aantal jaren geleden.
Recentelijk voelde ik me al een aantal dagen erg onrustig door een ingrijpende gebeurtenis in mijn gezin van herkomst. Ik was me bewust van het patroon dat al meerdere generaties speelt. Door met symbolen de opstelling te “herhalen” kon ik met een diep gevoel van mededogen naar het herhalende patroon kijken. Het maakte me stil van binnen………….
Kinesiologische opstellingen
Via de zogenaamde spiertest kunnen we de verschillende verstrikkingen met het lot van onze voorouders zeer effectief in kaart brengen en vervolgens met helende zinnen uit het *energetische psychosociale concept van Fred Gallo EDxTM™ * ontkrachten. Ook de inzichten van het * holistische geneeswijsemodel van Dr. D. Klinghardt* worden tijdens een kinesiologische opstelling meegenomen.

Voor wie zijn opstellingen geschikt?
In principe kan iedereen zijn of haar familiesysteem opstellen. Aanleiding om een eigen thema in te brengen kan een langdurig persoonlijk probleem zijn, een belangrijke levensvraag bijvoorbeeld rondom partnerschap of gezondheid. Vragen rondom werk, relatie en levensvervulling, gevoelens als angst, depressie of eenzaamheid.

“Een opstelling van je eigen vraagstuk is één van de manieren waarop dynamieken in een familiesysteem naar voren kunnen komen. Waardoor er misschien een nieuwe richting kan groeien om in het leven te staan.
Maar ook een goed gesprek, een gedicht, het lezen van één van de vele inmiddels verschenen boeken of het bekijken van een video van opstellingen kan zo’n effect hebben. Het effect van een innerlijke beweging, een beweging van de ziel.”
Jan Jacob Stam
Bert Hellinger Instituut Nederland
    

   

Terug naar de inhoud