Therapieaanbod algemeen - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

Therapieaanbod algemeen

Therapieaanbod
Therapieaanbod

Als je besluit om in zee te gaan met een therapeut kan het belangrijk zijn om meer te weten over het therapieaanbod van degene die je wil benaderen. Op deze pagina zal ik een aantal invalshoeken beschrijven die voor mij als therapeute belangrijk zijn. Ik verwijs hierbij ook naar ander pagina’s van de website waar uitgebreidere informatie over specifiekere werkvormen te vinden is. Als je op het bovenstaande hartje klikt kun je meer lezen over mijn visie.
 
Ik heb een praktijk voor psychosociale therapie en werk dus in de geestelijke gezondheidszorg. Lichamelijke klachten kunnen wel een rol spelen maar ik kan geen lichamelijke klachten behandelen. Dit betekent niet dat de therapieën die ik aanbied geen positief effect kunnen hebben op lichamelijke problemen, uiteindelijk hangt alles met elkaar samen.
Ik heb mijn praktijk “praktijk voor energetische psychosociale therapie” genoemd omdat ik er -in navolging van de vertegenwoordigers van de zogenaamde *Energie Psychology* - van uitga dat psychische problemen kunnen leiden tot een verstoringen in het energiesysteem en daarmee ongewenst en/of ongewild gedrag kunnen veroorzaken. Psychische problemen worden daarom in mijn praktijk in de regel gezien en behandeld als energieblokkaden en/of energie omkeringen.
Tijdens het therapieproces stem ik af op dat wat er bij de cliënt speelt. Ik werk bewust niet vanuit één speciale methode omdat ik elk proces en elke cliënt steeds weer als uniek ervaar, afhankelijk van de therapievraag wordt er samen een route bepaald.
Soms is het zinvol en noodzakelijk om het probleem wat zich in het hier en nu afspeelt in relatie te brengen met ingrijpende, niet verwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Het *Neo-hypnotherapie* concept kent hiervoor een aantal technieken. We zoeken vooral in de eigen biografie naar oorzaken, waarna traumata, onverwerkte emoties en/of inperkende overtuigingen meer en meer begrepen en uiteindelijk geïntegreerd kunnen worden.
De familietherapeut Bert Hellinger heeft een methode ontwikkeld die ons keer op keer laat zien dat een (groot) aantal problemen waarmee we soms al jarenlang rondlopen niet op te lossen zijn als we onze focus blijven richten op onze eigen biografie. Het werken met de verborgen dynamieken van het familiesysteem kan in veel gevallen ingrijpende verbetering teweegbrengen die ik op een andere manier nog niet heb kunnen waarnemen. Nadat ik jarenlang in groepsverband heb gewerkt, werk ik tegenwoordig alleen nog met individuele *familieopstellingen*.
Een *energetische benadering van de emotionele en mentale klachten* is niet meer te stoppen. “......Nu zal deze kennis ook doordringen in de gebieden van de psychologie en psychotherapie, omdat we gaan erkennen dat psychische problemen als energieonderbrekingen of storingen opgevat kunnen worden, die exact gediagnosticeerd en meteen behandeld kunnen worden……”. Fred P. Gallo “Energy psycologie”. Grondlegger van EDxTM
*Lichaamsgerichte traumatherapie* is voor mij de meest indrukwekkende ontwikkeling van de laatste 40 jaar op het gebied van trauma. Ze zijn intussen uitvoerig gedocumenteerd door een groot aantal onderzoekers en therapeuten. Trauma verandert de wijze waarop het brein informatie verwerkt en het lichaam zich tot de buitenwereld verhoudt. Trauma maakt mensen bang om te voelen wat ze voelen en te weten wat ze weten. Dat leidt tot hartzeer en een ernstig gebrek aan synchroniciteit met zichzelf en de omgeving. Therapieën die werken beginnen allemaal met een basisgevoel van rust en veiligheid. Hoe kalmer we zijn, hoe meer we onszelf kunnen toestaan om te weten wat we weten en te voelen wat we voelen.
Regelmatig worden energetische middelen geadviseerd om het therapieproces te ondersteunen. Onder de rubriek *Bach bloesem therapie*, *Aura Soma* en *NES Health therapie* is meer informatie te vinden.
In mijn praktijk pas ik een aantal diagnostische methoden toe die uitvoerig beschreven worden onder de rubriek *Diagnostische instrumenten*
 
Kijk ook op de andere pagina’s van deze site voor uitgebreidere informatie over:
 
 

Afhankelijk van de therapievorm en de vergoedingsregelingen van
de zorgverzekeraars is een vergoeding van de consulten over
het algemeen mogelijk.
 
 

Terug naar de inhoud