EDxTM NAEM- protocol - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

EDxTM NAEM- protocol
Verdieping EDxTM™ volgens Fred Gallo
 
NAEM Negative Affect Erasing Method (Methode om negatieve invloeden uit te wissen)
Dit is een van de eenvoudigste en kortste methoden die Fred Gallo ontwikkeld heeft
om uiteenlopende problemen energetisch te behandelen.
   
NAEM behandelingspunten:
DO     Derde Oog
ON    Onder de neus
OL     Onder de lip
B       Borst
 
NAEM-behandelprotocol:
 1. Richt de aandacht op het thema waarvoor de behandeling doorgevoerd wordt, een trauma, een fobie, een gevoel van depressie, buikpijn etc.

 2. Bepaal de SUD-score (Subjective Units of Disturbance) op de SUD-scala van 0-10. Bij 0 is er geen stress, verdriet, pijn etc., bij 10 is de belasting extreem hoog.

 3. Klop de boven beschreven punten ongeveer 5 sec. lichtjes met de topjes van de wijs- en middelvinger. Ze kunnen ook voorzichtig gedrukt of gemasseerd worden.
  Een alternatief is:  ON - OL - DO - B

 4. Observeer de SUD-score, als de belasting teruggaat doe je de 9 Gamut hersenbalans (zie kader onder aan de pagina).

 5. Klop de punten weer een aantal keren, terwijl je aan het te behandelende thema denkt of het benoemt.

 6. Als de SUD-score omlaag blijft gaan, wissel je de kloppunten af met de 9 Gamut balansoefening totdat de score tussen 1 en 3 ligt. Doe de oogrol om het resultaat te verankeren. Oogrol: Klop het seriepunt SP terwijl je de ogen langzaam van de vloer naar het plafond beweegt.

 7. Het kan zinvol zijn, om een positieve geloofsovertuiging uit te spreken als de score 0 of 1 is. Je klopt de NAEM-punten en zegt b.v.:
  ”Ik ben sterk en heb overleefd”
  of
  “Ik geniet van vliegen en voel me er prettig bij.”

 8. De mate waarin de overtuiging verinnerlijkt is, wordt getoetst met de overtuigingsscore. 0 is totale afwezigheid en bij 10 is de overtuiging helemaal verinnerlijkt. 8 tot 10 is het streefgetal.

 9. Als de belasting na een aantal doorgangen opeens niet meer zakt kan een psychische omkering daarvan de oorzaak zijn. Je klopt dan de handzijde HZ en zegt:
  “Ik accepteer mezelf van harte, ook als ik nog  steeds een deel van dit probleem heb.”
 
NAEM in de praktijk van alledag:
Een eenvoudige methode om in stressvolle situaties toe te passen.9 Gamut hersenbalans oefening

Roger Callahan ontwikkelde deze behandelingsserie om de verschillende
hersenfuncties in evenwicht te brengen.
De hersenen worden hierdoor op de specifieke frequentie van het probleem afgestemd.
De 9 Gamut hersenbalans oefening kan bij de verschillende energetische methoden gebruikt worden
om het effect van de behandeling te vergroten en te verankeren.
Ook bij stress is het een effectieve methode.


Klop het seriepunt (SP) terwijl je de volgende stappen uitvoert:

Denk eraan dat je het hoofd steeds zo stil mogelijk houdt.

De 9 Gamut serie wordt regelmatig, tussen de verschillende klopseries door, uitgevoerd. Vaak ervaren we een duidelijke afname van de stress. In sommige gevallen kan de stress toenemen. Waarschijnlijk is dan een nieuw aspect van het probleem naar boven gekomen. Ga dan door met de behandeling of thematiseer het nieuwe aspect van het probleem en behandel dit met de methode waar je mee werkt: NEAM, EFT, TFT etc.


Terug naar de inhoud