EDxTM Inleiding gedachtengoed - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

EDxTM Inleiding gedachtengoed


Verdieping EDxTM™ volgens Fred Gallo
Inleiding in het gedachtengoed van de energetische psychologie
 
De Energy Psychology EP of energetische psychologie is die tak van de psychologie, die zich bezighoudt met de invloed van energiesystemen op onze emoties en ons gedrag. De Chinese acupunctuurleer vormt de basis voor deze tak van de psychologie. In tegenstelling tot de acupunctuur wordt er geen gebruik gemaakt van naalden maar van een eenvoudige kloptechniek, die op bepaalde punten van het lichaam met twee vingers wordt uitgevoerd. De Chinezen ontdekten het bestaan van een energiesysteem in ons lichaam dat informatie in ons hele lichaam verdeelt. Zij noemde deze energie Chi, andere benamingen voor deze energie zijn Levenskracht, Ki, Prana of Levensenergie.
 
Acupunctuur
De ontdekking van het energiesysteem leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de accupunctuur. Een techniek, waarbij de lichaamsenergie beïnvloed wordt, door bepaalde punten van de twaalf bekende energiebanen met behulp van naalden te stimuleren.
Elke energiebaan of meridiaan loopt door een bepaald orgaan, zoals b.v. de longen, het hart of de maag. De meridianen zijn met elkaar verbonden en vormen een soort netwerk, zodat de Chi of Levensenergie van de ene meridiaan naar de ander kan stromen en door het hele lichaam circuleert.
De meridianen staan op hun beurt weer in wisselwerking met hoger geconcentreerde energievelden, de chakra’s. Bij een accupunctuur behandeling zet men op bepaalde delen van het lichaam naalden, om een energieversterking of juist een energievermindering te bereiken.
 
Wetenschap en onderzoek
De accupunctuur is steeds verder ontwikkeld en op dit moment worden 104 ziekten door de Wereld Gezondheid Organisatie genoemd, die met accupunctuur behandeld kunnen worden. Vanuit wetenschappelijk standpunt bekeken moet de energetische psychologie haar bestaansrecht nog bewijzen. Onderzoeken later nu al zien, dat dit niet meer lang op zich zal laten wachten.
 
Ontwikkeling van de energetische psychologie
Het begin van de energetische psychologie gaat terug tot het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw toen George Goodheart, een chiropraktiker uit Detroit, in het kader van holistische behandelingen van zijn patiënten, met het kloppen van verschillende acupunctuurpunten begon te experimenteren. Deze techniek zou je klopacupressuur kunnen noemen. In de jaren tachtig testten de psychiater John Diamond (1985) en de psycholoog Roger Callahan (1985) onafhankelijk van elkaar nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van mentale gezondheidsproblemen.
Ze ontdekten, dat het kloppen van acupressuurpunten bij het oplossen van negatieve emoties zoals angsten, fobieën en pijnlijke herinneringen hielp. Gallahan ontwikkelde de effectiefste therapievorm, de *Thought Field Therapie* (gedachteveld therapie) en deed het meeste klinisch onderzoekswerk. In de jaren negentig ontwikkelden Fred Gallo (1998) en *Gary Graig* (Graig en Fowlie 1995) een eigen, gemakkelijk toegankelijke aanzet van de energetische psychologie en droegen ertoe bij dat vandaag de dag wereldwijd therapeuten deze techniek kunnen leren.
De ontdekking, dat psychische veranderingen zo gemakkelijk bewerkstelligd kunnen worden, is een doorbraak op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
De energetische psychologie geeft je een sleutel tot de oplossing van psychische problemen in de hand, die je helpt de kracht van je eigen energiesysteem te begrijpen en te gebruiken.
Het energiesysteem zelf biedt oplossingen aan.
De energetische psychologie wil je helpen te begrijpen dat oplossingen voor je problemen te vinden zijn in het energiesysteem van het lichaam.
Het opmerkelijkste van een probleem is vaak dat we niet begrijpen waarom we het hebben. We denken dat het probleem verdwijnt, als we er meer kennis over bezitten. Jammer genoeg klopt dit niet. Als mensen niet begrijpen waarom ze een probleem hebben, neigen ze ertoe, de schuld bij zichzelf te zoeken.
Daaronder leidt hun gevoel van eigenwaarde, ze hebben het gevoel vastgelopen te zijn, voelen zich verward omdat ze niet weten hoe ze kunnen worden geholpen.
Een van de interessantste aspecten van de energetische psychologie is het gegeven dat je, om het probleem te kunnen oplossen, niet hoeft te begrijpen waarom je het hebt. Je kunt je problemen weg “kloppen” zonder analyses en discussies.
Problemen ontstaan vaak zonder dat we daar verantwoordelijk voor zijn.Toch is ieder van ons zelf verantwoordelijk om effectieve oplossingen te vinden. Als je een chronisch probleem hebt, is de vraag of je de beschikking hebt over kennis en vaardigheden om er mee om te gaan en oplossingen te vinden. Als je deze kennis en vaardigheden bezit en het toch niet lukt om het probleem op te lossen, is het waarschijnlijk dat er energetische onevenwichtigheid of een psychische omkering aanwezig is, die je verhindert om passende oplossingen te herkennen en toe te passen.
Onevenwichtigheden in het energiesysteem saboteren als het ware vaardigheden om bepaalde doelen in ons leven te bereiken of ons leven na een traumatische gebeurtenis weer op te pakken. Als het energiesysteem weer in evenwicht gebracht is, ben je weer staat om de concentratie en motivatie op te brengen om het doel met minder problemen te bereiken.
 
Gelöst-entlastet-befreit: Klopfakupressur bei emotionalen Streß
Fred P. Gallo & Harry Vincenzi ISBN3-932098-82-X
De oude Chinezen geloofden,
dat Chi in alle dingen is,
dat Chi alles ís.
Als leven beweging betekent,
dan is Chi de energie achter de beweging.
Het vermogen, deze energie te
verhogen of te reduceren is het
uitgangspunt voor een harmonisch
energiesysteem en daarmee
wezenlijk voor het welzijn op
lichamelijk, geestelijk en zielsniveau.
Fred Gallo
Terug naar de inhoud