EDxTM psychische omkeringen - Truus X5 2019 H1

Ga naar de inhoud

EDxTM psychische omkeringen

Verdieping EDxTM™ volgens Fred Gallo
Psychische omkeringen – Energetische omkeringen

Energetische omkeringen hinderen ons eraan oplossingen te herkennen, zelfs als we de kennis daartoe bezitten, ze belemmeren ons in het omzetten van oplossingen, zelfs als we de kwaliteiten daartoe bezitten. Fred Gallo
Het zijn omkeringen in onze energie, die verhinderen dat we onze doelen bereiken en het zijn de energie-onevenwichtigheden, die foutieve voorstellingen of wilszwakte laten ontstaan. Als deze omkeringen eenmaal zijn opgelost ontstaat er als het ware een nieuwe verbinding tussen geest (geloofsovertuigingen) en lichaam (energie). Hierdoor zijn we in staat, de door de omkering belaste levensgebieden met positieve energie te voorzien, waardoor we niet langer foute beslissingen nemen en een succesvoller leven kunnen leiden.
 
De zes meest voorkomende vormen van zelfsabotage
In de hele tekst wordt er steeds weer op gewezen dat het belangrijk is psychische omkeringen te erkennen en te corrigeren. We kennen 6 verschillende soorten omkeringen, die de basis vormen voor alle geloofsovertuigingen en gedragspatronen, die met zelfsabotage te maken hebben. Als een energetische techniek niet functioneert, is het belangrijk, dat de psychische omkering eerst opgelost wordt.
1. Massieve omkering
Massieve omkeringen belemmeren de hoofdthema’s van ons leven en dan vooral in die deelgebieden van ons leven die steeds “fout” schijnen te gaan. Mensen bij wie deze omkering een rol speelt, geven de indruk dat ze ongelukkig willen zijn. Ook als ze bewust geloven, dat ze gelukkig willen zijn, provoceren ze door hun gedrag het tegenovergestelde. Mensen met een massieve omkering wijzen goede kansen vaak af of missen ze. Ongelukkigerwijs herkennen ze het juiste moment niet en focussen ze alleen op de negatieve aspecten van de situatie. Ze zijn niet in staat om te herkennen welke mensen en omstandigheden goed voor hen zijn; in het ergste geval zoeken ze actief de negatieve situaties op. Mensen die steeds weer ongelukkige relaties hebben, chronisch depressief zijn of verslavingsproblemen hebben, lijden in de regel onder massieve omkeringen.

2. Diep zittende omkering
Deze omkering komen we bij mensen tegen die iets willen veranderen maar ervan overtuigd zijn dat het probleem te groot en deel van hun leven is en daarom niet opgelost kan worden. Mensen met deze omkering spreken hun oprechte wens uit hun probleem aan te pakken en op te lossen maar op een onbewust niveau houden ze de overtuiging vast “dat er voor mij geen weg bestaat, dit probleem uit de wereld te helpen”. Gewoonlijk dragen het gebrek aan zelfvertrouwen en het onvermogen een leven zonder dit probleem te visualiseren ertoe bij, dat het in stand wordt gehouden.

3. Specifieke omkering
Specifieke omkeringen komen het meeste voor en hebben over het algemeen te maken met specifieke situaties zoals b.v. hoogtevrees of spreken voor een groep mensen. Met uitzondering van dit specifieke probleem (b.v. hoogtevrees) zijn er geen verdere thema’s waaraan gewerkt zou moeten worden. De centrale vraag bij specifieke omkeringen is, of de betreffende persoon bereid is het probleem nu op te lossen. Want zelfs als iemand een dergelijk probleem in principe wil oplossen, kan de persoon op dat moment, wat het loslaten betreft, geblokkeerd zijn. Het kan ook zijn, dat het probleem maar gedeeltelijk losgelaten kan worden.

  4. Op criteria betrekking hebbende omkeringen
Bij deze vorm van omkeringen gaat het ook om specifieke problemen of geloofsovertuigingen. Hier gaat het erom, dat de betroffen persoon gelooft dat hij/zij het verdient, om het probleem op te lossen of, dat de persoon zichzelf toestemming kan geven het probleem op te lossen. Mensen, die aan een schuldgevoel leiden, willen daar misschien wel overheen komen; op onbewust niveau geloven ze echter dat ze het verdienen om zich b.v. schuldig te voelen. In zulke situaties moet eerst het thema worden behandeld wat iemand gelooft te verdienen, pas dan kan er worden verder gewerkt.
5. Mini omkeringen
Een mini omkering kan optreden als de klopacupressuur al succes begint te hebben.
In zulke gevallen zijn er misschien al opmerkelijke vorderingen met betrekking tot het oplossen van een probleem tot stand gekomen en dan treedt er plotseling een stilstand op. Een bepaald aspect van het probleem blijft steken en de klopsequenties hebben geen effect meer. In zulke gevallen bestaat mogelijk nog geen volledige bereidwilligheid de problemen helemaal los te laten. Mini omkeringen kunnen ook in de vorm van specifieke, diep zittende of op kritiek betrekking hebbende omkeringen optreden. Hier moet onderzocht worden welke omkering de volledige oplossing van het probleem verhindert.
  
  6. Terugkerende omkering
Als bij de oplossing van een probleem opmerkelijke vorderingen gemaakt zijn en dan het oorspronkelijke stressniveau weer aanwezig is, kan dit een indicatie zijn voor een terugkerende omkering. Hier gaat het niet om een stilstand, zoals bij de mini omkering, maar om een terugkeer van de stress, vaak in dezelfde intensiteit als voor de behandeling. Het is belangrijk om dit te herkennen, omdat je anders zou kunnen denken dat de behandeling niet effectief zou zijn. Bij terugkerende omkeringen heb je geduld nodig, omdat je weer van voren af aan moet beginnen en het hele programma weer moet doorlopen. Bovendien moet je alle andere mogelijke omkeringen goed onderzoeken en eventueel eerst oplossen.
Als je eenmaal vertrouwd bent met de verschillende type omkeringen, zul je in staat zijn te erkennen op welke verschillende manieren je bepaalde situaties in je leven saboteert. Het samenspel tussen geest en lichaam heeft zeer concrete vormen. Daarom geldt: hoe zorgvuldiger je bent des te beter zullen de resultaten zijn. Over het algemeen moeten psychische omkeringen meerdere keren bewerkt worden als het verslavingsthema’s betreft, het om erg eerzuchtige personen gaat of als de energie door het probleem op een laag niveau gezonken is. Als het probleem met schaamte, schuldgevoel, apathie of lang aandurend verdriet te maken heeft, is de energie waarschijnlijk erg laag. Dat verlangt geduld. Je moet bereid zijn de stappen een aantal wekenlang dagelijks door te voeren. In deze tijd zul je op verschillende manieren van de energetische psychologie profiteren.

Hoe los je psychische omkeringen op?
De eerste stap is het onderzoeken of er een psychische omkering voorhanden is, deze blokkeert namelijk een succesvolle oplossing van het probleem. De volgende stap is het erkennen dat er een probleem is. Dit betekent niet dat er geen verandering mogelijk is maar het is belangrijk jezelf met je fouten te accepteren. De volgende vragen zullen je helpen om vast te stellen welke omkering actueel is.
De vragen richten zich aan je onderbewuste, daarom is het belangrijk om niet te lang na te denken over het antwoord. De eerste spontane ingeving is meestal de juiste. Deze analyse is belangrijk om de fundamentele geloofsovertuigingen helder te krijgen. Een energetische omkering in een bepaald gebied blokkeert elke verandering. Het is daarom belangrijk dat deze geloofsovertuigingen voor elk probleem waaraan je wil werken gevonden worden. Je zult merken dat verschillende problemen in relatie staan met verschillende geloofsovertuigingen.
Massieve omkering herkennen
 1. Denk terug aan de laatste jaren van je leven, was je...........
  - ongelukkig?
  - gelukkig?
  - onbeslist?
 2. Ervaar je twee of meer deelgebieden van je leven, b.v. werk of relatie, negatief
 3. Heb je last van chronische depressiviteit?
 4. Heb je al lang last van verslavingsgedrag of behoor je tot de verslavingsrisicogroep?
 5. Heb je ernstige problemen met gevoelens als schaamte, schuldgevoel, apathie of lang aanhoudend verdriet?
Als je een van de vragen met ja beantwoord hebt, is dit een teken, dat bij jou een massieve omkering (levenslange omkering) voorhanden is en veel facetten van je leven negatief over komen. De omkering wordt nog versterkt door het feit dat er sprake is van een chronische en complexe problematiek.


Massieve omkeringen:
Zoek het WP "wonder punt" aan de linkerkant van de borst (bij veel mensen is dit een gevoelige plek, het is een reflexpunt voor het lymfestelsel). Masseer dit punt zachtjes en zeg drie keer hardop of zachtjes tegen jezelf:
“Met al mijn problemen en beperkingen, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
Herhaal deze oefening dagelijks. Hoe minder je aan deze zin gelooft hoe belangrijker hij is om te herhalen. Omdat massieve omkeringen steeds weer kunnen terug keren is het belangrijk om er regelmatig aandacht aan te besteden.

Diep zittende omkeringen herkennen
Welke van de volgende uitspraken definieert jouw geloofsovertuiging met betrekking tot het probleem, dat je wil oplossen?
 • Ik zal dit probleem oplossen.
 • Ik zal dit probleem blijven houden.
Als het antwoord luidt dat je dit probleem blijft houden, bestaat de mogelijkheid, dat er een diep zittende omkering aanwezig is. Dit betekent, dat je op een dieper niveau gelooft, dat je dit probleem niet kunt oplossen. Om dit idee te veranderen moet je trots op jezelf worden, zelfvertrouwen gaan ontwikkelen.


Diep zittende omkeringen
Terwijl je aan de situatie denkt waarin het probleem optreedt, klop je het punt (ON) direct onder de neus terwijl je tegelijkertijd drie keer zegt:
“Ook, als ik dit probleem zal houden, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”

Specifieke omkeringen herkennen
Welke van de volgende formuleringen definieert jouw geloofsovertuiging met betrekking tot het op te lossen probleem het beste?
 • Ik ben bereid, dit probleem los te laten.
 • Ik ben niet bereid, dit probleem los te laten.
Soms zijn er meer problemen naast elkaar aanwezig. In bepaalde situaties ben je misschien niet bereid om een ervan uit te schakelen. Als je antwoord luidt “Ik ben niet bereid, dit probleem los te laten.”, is het zinvol een lijst te maken waarbij de problemen in die volgorde worden gezet waarvan je denkt ze het beste te kunnen oplossen. Daarbij hoef je niet te beginnen met het probleem dat het meest belastend is. Misschien is het gemakkelijker om met een minder belastend probleem te beginnen.


Specifieke omkering
Denk aan een thema of situatie waarin het probleem optreedt en klop dan het handzijde punt (HZ) terwijl je hardop of zachtjes zegt:
“Ook, als ik dit probleem nooit loslaat, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”

Op criteria betrekking hebbende omkeringen herkennen
Welke van de volgende uitspraken definiëren precies je geloofsovertuiging met betrekking tot het probleem dat je wil oplossen.
 1. Ik verdien het dit probleem op te lossen.
  Ik verdien het niet dit probleem op te lossen.
 2. Ik voel mij zeker bij de gedachte dit probleem op te lossen.
  Ik voel mij onzeker bij de gedachte dit probleem op te lossen.
 3. Ik ben er bang voor me met dit probleem uiteen te zetten.
  Ik ben er niet bang voor me met dit probleem uiteen te zetten.
 4. Zonder dit probleem zal ik iets missen.
  Zonder dit probleem zal ik niets missen.
 5. Ik geef mezelf toestemming, dit probleem op te lossen.
  Ik geef mezelf geen toestemming, dit probleem op te lossen.
 6. Ik doe alles, wat nodig is, om dit probleem op te lossen.
  Ik doe niets, wat nodig is, om dit probleem op te lossen.
Zoek uit de bovenvermelde vragen met betrekking tot je geloofsovertuigingen die eruit, die je probleem het beste beschrijft en kies uit de onderstaande affirmaties de affirmatie met hetzelfde cijfer op.


Op criteria betrekking hebbende omkeringen
Denk aan een thema of een situatie waarin het probleem kan optreden en klop het hand-zijde punt (HZ) terwijl je hardop of zachtjes zegt:
1. “Ook als ik het verdien, dit probleem te hebben, accepteer en respecteer ik mezelf
   van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
2. “Ook als ik me onzeker voel bij de gedachte aan dit probleem, accepteer en
   respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
3. “Ook als ik bang ben me met dit probleem uiteen te zetten, accepteer en
   respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
4. “Ook als ik zonder dit probleem iets mis, accepteer en respecteer ik mezelf van
   harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
5. “Ook als ik me geen toestemming geef, dit probleem op te lossen, accepteer en
   respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
6. “Ook als ik niets doe, wat nodig is, om dit probleem op te lossen, accepteer en
   respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”

Mini omkering herkennen
Het stressniveau is in eerste instantie duidelijk gedaald. Dan komt het tot een stilstand die niet verdwijnt terwijl men verder gaat met de oorspronkelijke behandeling. In dit geval wordt de behandeling met een specifieke tekst weer opgepakt.


Mini omkering
Terwijl je dit drie keer hardop of zachtjes zegt, klop je met het handzijde punt (HZ).
“Ook als ik nog een deel van het probleem heb, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er zijn.”

Het is belangrijk om te erkennen dat een deel van het probleem al opgelost is.
Dit moet in de formulering duidelijk worden. Mini omkeringen treden op omdat we op een onbewust niveau vaak niet helemaal af willen van ons probleem.
Terugkerende omkeringen herkennen.
We spreken van terugkerende omkeringen als de behandeling een tijdlang succesvol geweest is en dan plotseling duidelijk verslechterd (bij mini omkeringen is er alleen een stilstand). Als deze terugval niet te maken heeft met een ander probleem wat tevoorschijn is gekomen en de terugval met het behandelende thema te maken heeft, is de volgende behandeling zinvoller.


Terugkerende omkeringen
Stimuleer het WP “wonder punt" van de linker borstkas en herhaal de zin:
“Ook als dit probleem steeds weer opduikt, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”
of
“Ook als ik dit probleem heb, accepteer en respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn.”

Universele psychische omkeringen
Als je het lastig vindt om zelf uit te zoeken welke omkering je moet behandelen kunnen de universele psychische omkeringen je misschien helpen. Er zijn therapeuten die alleen met deze omkeringen werken omdat ze vaststellen dat ze diepe (onbewuste) sabotage eenvoudig kunnen tegenwerken.


Universele psychische omkeringen
HZ kloppen en een van de onderstaande universele omkeringen uitkiezen:
“Ik accepteer mijzelf helemaal, zelfs als ik dit probleem – om welke reden dan ook – de rest van mijn leven zal hebben”
of
“Ik accepteer mezelf van harte, zelfs als dit probleem – om welke reden dan ook – de rest van mijn leven terug blijft komen”
of
“Ik accepteer mezelf totaal, nu en op elk moment in de toekomst als dit probleem - om welke reden dan ook – mogelijk weer actueel zal zijn”
of
 “Ik accepteer mezelf, ongeacht de onderliggende thema’s die de oplossing van mijn probleem blokkeren, nu en voor elk moment in de toekomst


Psychische omkeringen op een rij
Gebruik de lijst ook om eigen omkeringen te formuleren.


Gebruik de lijst ook om eigen omkeringen te formuleren.
 
Massieve PO         “Ik wil ongelukkig zijn”
Correctie: WP       “met al mijn problemen en beperkingen, accepteer en respecteer ik
                              mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn”

Diepzittende PO
  “Ik zal dit probleem niet oplossen”
Correctie: ON       “ook, als ik dit probleem zal houden accepteer en respecteer ik mezelf
                              van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn”

Specifieke PO
      “Ik wil het probleem niet loslaten”
Correctie: HZ        “ook, als ik dit probleem nooit wil loslaten, accepteer en respecteer
                              ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal zijn”

Criteria PO           “Ik verdien het niet dit probleem los te laten”
Correctie: OL        “ook, als ik het niet verdien om dit probleem los te laten, accepteer en
                              respecteer ik mezelf van harte en hou ik van mezelf”

Criteria PO        “Ik hoor er niet meer bij als ik dit probleem loslaat”
Correctie: HZ         “ook, als ik er niet meer bij hoor als ik dit probleem loslaat, accepteer
                              en respecteer ik mezelf, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal
                              zijn”
 
Criteria PO           “Het is niet veilig als ik dit probleem helemaal los laat”
Correctie: HZ        “ook, als het niet veilig is om dit probleem helemaal los te laten,
                              accepteer en respecteer ik mezelf van harte en mag ik er helemaal
                              zijn”
 
Criteria PO         Iemand anders verdient het niet, dat ik dit probleem loslaat”
Correctie: HZ      “Ook als een andere persoon (of andere personen) het verdient
                             (verdienen) dat ik dit probleem heb, mag ik er helemaal zijn”
 
Criteria PO         “Het is onmogelijk voor me, dit probleem helemaal los te laten”
Correctie: HZ      “Ook, als het onmogelijk voor me is dit probleem helemaal los te
                              laten, accepteer ik mezelf van harte en mag ik er helemaal zijn”
 
Criteria PO         “Ik geef me zelf geen toestemming om dit probleem los te laten”
Correctie: HZ      “zelfs, als ik mezelf geen toestemming geef om dit probleem helemaal
                              los te laten, accepteer en respecteer ik mezelf van harte”
 
Criteria PO         “Ik doe niet alles, wat nodig is, om dit probleem helemaal los te laten”
Correctie: HZ      “Ook, als ik niet alles doe wat nodig is om dit probleem helemaal los te
                              laten, respecteer ik mezelf
van harte en mag ik er helemaal zijn”
 
Criteria PO         “Het zal niet goed voor me zijn, dit probleem hele maal los te laten”
Correctie: HZ      “Ook, als het niet goed voor me is dit probleem helemaal los te laten,
 
Criteria PO         “Het is niet goed voor anderen om dit probleem los te laten”
Correctie: HZ      “Zelfs, als het niet goed voor anderen......(naam) is dit probleem
                              helemaal los te laten, accepteer en respecteer ik mezelf van harte”
 
Criteria PO         “Zonder dit probleem zal ik iets missen
Correctie: HZ      “Ook, als ik zonder dit probleem iets zal missen, accepteer en
                              respecteer ik mezelf van harte, hou ik van mezelf en mag ik er
                              helemaal zijn”
 
Criteria PO         “Ik ben bang om me in dit probleem te verdiepen
Correctie: HZ      “Ook, als ik bang ben om me in dit probleem te verdiepen, accepteer
                              en respecteer ik mezelf van harte en mag ik er helemaal zijn”
 
Criteria PO         “Ik voel me onzeker als ik aan dit probleem denk”
Correctie: HZ      “Ook, als ik me onzeker voel als ik aan dit probleem denk, accepteer
                              en respecteer ik mezelf, hou ik van mezelf en mag ik er helemaal
                              zijn”
 
Criteria PO         “Ik verlies een deel van mijn identiteit, als ik dit probleem loslaat”
Correctie: HZ      “Ook, als ik een deel van mijn identiteit verlies als ik dit probleem
                              loslaat accepteer en respecteer ik mezelf en mag ik er helemaal zijn”
 
Criteria PO         “Ik overleef het niet als ik dit probleem niet meer heb”
Correctie: HZ      “Zelfs als ik het niet overleef als ik dit probleem niet meer heb,
                              accepteer en respecteer ik mezelf, hou ik van mezelf en mag ik er
                              zijn”
 
Criteria PO         Anderen overleven het niet als ik dit probleem los laat”
Correctie: HZ      “Zelfs als anderen het niet overleven als ik dit probleem niet meer
                              heb, accepteer ik mezelf van harte en hou ik van mezelf”Geef het niet te snel op.
Soms duurt het even voor je door de diep onbewuste weerstand heen kunt komen.
Een voorbeeld om met psychische omkeringen te werken.
Stel je voor, dat je in je leven al veel te maken hebt gehad met afwijzingen en dat je gefrustreerd en woedend over de gebeurtenissen in je privéleven bent. Als je de vragenlijsten bekijkt, ontdek je, dat je je niet alleen afgewezen voelt, maar dat je ook gelooft, dat je dit probleem zult blijven hebben (diep zittende overtuiging). Je gedachtegang is, dat je je wel afgewezen voelt maar tegelijkertijd verward bent, waarom je dit is overkomen en je niet weet, hoe je het kunt veranderen.
Als een omkering voorhanden is, is het logisch dat je niet weet,
wat je fout doet en hoe je iets kan veranderen.
Om een diepzittende omkering op te lossen, klop je het punt onder de neus (ON) en zegt drie keer:
“Ik accepteer mezelf, ook als ik dit probleem nooit oplos”.

Je kunt het ook specifieker op de persoonlijke situatie afstemmen door te zeggen:

“Ik accepteer mezelf, ook als het probleem, dat ik mij teruggewezen voel, nooit zal oplossen”.
Deze benadering lijkt vreemd, toch is het wezenlijk om te accepteren dat je een probleem hebt - je afgewezen voelen- voordat er iets kan veranderen. Als je de psychische omkering opgelost hebt, kun je beginnen met de specifieke klopsequenties voor afwijzing uit te voeren, om daarmee de energiebalans te herstellen, die het probleem veroorzaakt heeft. Als je ook nog woede voelt, moet je ook de klopsequenties voor woede door voeren. Om op langere termijn van een permanent succes verzekerd te zijn, zul je het kloppen moeten herhalen. Toch zul je meteen meer zelfvertrouwen ervaren en niet meer met die absolute zekerheid die mensen opzoeken, die je afwijzen. Je zult ook beter in staat zijn met afwijzingen om te gaan en je concentreren op die mensen die je ondersteunen. Als je de eerste stap gezet hebt en een van de omkeringen bewerkt hebt, zul je in staat zijn om andere geloofsovertuigingen te herkennen, die veranderingen verhinderen. Bepaal dan weer de aard van de omkering en los die op.
Op de site is ook een overzicht te vinden over de mogelijkheden om met thema’s als woede, onmacht, depressie etc. te werken. Kijk hiervoor op de pagina *EFT-protocol & zelfhulpstappen Callahan*.
Gelöst-entlastet-befreit: Klopfakupressur bei emotionalen Streß
Fred P. Gallo & Harry Vincenzi ISBN3-932098-82-X

Terug naar de inhoud