Bach Bloesemtherapie - Truus X5 2019

Ga naar de inhoud

Bach Bloesemtherapie

Therapieaanbod
De Bach Bloesemtherapie                                          
 
is een genezingswijze, waarbij de zelfheling en bewustwording centraal staan.
 
De Engelse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) ging er na intensieve studie van uit, dat de oorzaak van ziekte te maken heeft met negatieve gemoedsstemmingen of emoties die uit balans zijn geraakt. Hij ontdekte 38 verschillende emoties en evenzoveel planten, die een gunstige invloed hebben op de specifieke verstoringen. De bloesems van verschillende bloemen, bomen en struiken gebruikte hij voor de bereiding van de Bach Flower Remedies. De blokkades die door de negatieve gemoedstoestanden ontstaan, kunnen door de inname van de remedies positief beïnvloed worden. Soms gaat dit heel snel, vaak duurt het wat langer en komt er een bewustwordingsproces op gang dat uiteindelijk een diepe heling veroorzaakt. Deze bewustwording is wezenlijk voor de verder ontwikkeling van de persoonlijkheid en neemt daarom een centrale plaats in tijdens het therapieproces.
Edward Bach verdeelde de remedies in 7 groepen:
  • angst
  • onzekerheid
  • onvoldoende interesse in het hier en nu
  • eenzaamheid
  • overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  • moedeloosheid en wanhoop
  • overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Elke groep is weer onderverdeeld. Zo zijn er b.v. 5 verschillende remedies tegen angsten. Het is dus belangrijk om te onderzoeken welke angst ervaren wordt. Als het een angst voor bekende dingen is, neem je een andere remedie dan bij uiterste paniekgevoelens.
Er kunnen 6 tot 7 verschillende remedies tegelijkertijd worden gebruikt b.v. als er meerdere problemen spelen of als er meerdere remedies nodig zijn om één bepaald probleem te behandelen. Van de uitgekozen remedies worden druppeltjes in een receptuurflesje gedaan dat van tevoren met water gevuld is. Uit dit flesje worden 4 maal per dag 4 druppels genomen.
Let op: de Bach Bloesem Remedies vervangen geen noodzakelijke medische handelingen!
Dr. Edward Bach ging ervan uit, dat niet de ziekte, maar de zieke mens behandeld dient te worden. Dit betekent dat er geen remedie is tegen b.v. depressie.
Er zijn verschillende remedies die overwogen moeten worden. De depressie zelf staat daarom niet centraal maar wel de persoon die depressief is, zijn/haar heel specifieke emoties die een rol spelen en de manier waarop de persoon omgaat met zijn/haar depressie. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor thema’s als angst, jalousie, schuldgevoel, wrok, onverwerkt verdriet, burn-out etc.
Volgens Dr. Bach uiten geestelijke blokkades zich op lichamelijk niveau bij elke mens (en dier) op een heel individuele manier.

Als je hoofdpijn hebt en van de pijn af wil, kun je een pijnstiller nemen.
Je kunt je ook afvragen waar de hoofdpijn vandaan komt en besluiten
om je verkrampte nekspieren te masseren omdat
je vermoed dat de hoofdpijn daardoor veroorzaakt wordt.
Als je je vervolgens afvraagt waarom de nekspieren verkrampt zijn,
zou je erachter kunnen komen dat je al een tijd veel te hard werkt.
Bij de firma waar je werkt zijn problemen en je bent bang dat je
je baan verliest als je niet hart genoeg werkt.
Als je je baan zou verliezen zouden jij en je gezin in grote financiële
moeilijkheden kunnen komen,.............en zo kun je nog even doorgaan.
 
Het is dus belangrijk om voldoende tijd te nemen bij het onderzoeken van het probleem.
Tijdens het gesprek ontstaan al vaak nieuwe inzichten. De remedies zelf werken diep door en geven de persoonlijkheid de kans om, soms destructieve, patronen te herkennen, te erkennen en uiteindelijk los te laten. Verdere begeleiding kan hierbij zinvol zijn.
Ik heb in mijn praktijk steeds weer ervaren dat de remedies de persoon als het ware een specifieke levensles leren. Dit is de kern van deze therapie. Elke remedie heeft zijn heel specifieke boodschap.   Het thema van b.v. Larch of Lariks is:
  gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst*
   De les van Larch is:
    *groeien van zelfbeperking tot zelfontplooiing*

 
 
Een andere uiterst waardevolle remedie uit de set is Star of Bethlehem.

    
   Het thema van Star of Bethlehem of Vogelmelk is:
   *reactie op shock, diep verdriet of pijn*
    De les van Star of Bethlehem is:
   *troost, heroriëntering*
 
 
 
 
Dr. Edward Bach heeft uitdrukkelijk aangegeven dat we de verantwoordelijkheid voor ons genezingsproces in eigen hand moeten nemen. Daarom staat de bewustwording steeds weer centraal.
 
Tot slot is het nog belangrijk om erop te wijzen, dat de remedies op
een unieke natuurlijke manier gemaakt worden en onschadelijk zijn.
Omdat het om een uiterst zachte vorm van genezing gaat, zijn de
remedies ook heel geschikt voor kinderen en dieren.
 
In 1990 leerde ik de Bach Bloesem remedies kennen. De eerste kennismaking was zo overweldigend dat ik al heel snel een eigen set met remedies aanschafte en eigen ervaringen begon te verzamelen. De resultaten bij mezelf en mijn jonge kinderen waren aandoenlijk. De zwangerschap van ons derde kindje liet me op intense manier ervaren wat de kracht van deze eenvoudige geneeswijze inhield. De problemen waarmee we in deze tijd geconfronteerd werden brachten ons niet uit ons evenwicht en vol vertrouwen zagen we de geboorte tegemoet.
 
Een betekenisvolle uitspraak van Edward Bach is:
“Laat de eenvoud van deze geneeswijze je er niet van weerhouden haar te gebruiken.”
 
Als ik persoonlijk niet op zo’n indringende manier met de resultaten te maken had gehad, had ik mogelijk meer moeite gehad om deze woorden volledig te onderschrijven.
 
    
              
Nadat ik verschillende cursussen gevolgd en veel ervaring verzameld had, besloot ik in 1996 deel te nemen aan de eerste consulenten opleiding die in Nederland georganiseerd werd door het Engelse Bach Centre.
Na beëindiging van deze opleiding in 1997 begon ik in mijn nieuwe praktijk met het geven van consulten. Korte tijd daarna ontstond er ook vraag naar cursussen. Vanaf 2000 was ik een aantal jaren werkzaam als Bach Bloesem docente verbonden aan het opleidingsinstituut voor veterinaire natuurgeneeskunde “De Silverlinde”
 
 

 
1997 op de trappen voor Mount Vernon het Engelse Bach Centre


Dr. Edward Bach heeft zijn genezingssysteem
heel uitdrukkelijk als zelfhulpsysteem ontwikkeld.
Tijdens de consulten wordt daarom altijd d.m.v. een gesprek
samen met de cliënt naar de passende remedies gezocht en wel op zo’n
manier, dat de cliënt steeds beter in staat is om zelf het probleem
te herkennen en de passende remedies uit te zoeken.
 

Hieronder zie je een prachtige mandala, die Julian Bernard gemaakt heeft en die beschreven staat in zijn boek: Bach Flower Remedies – Form & Function
Julian verdiept zich al ruim 30 jaar in de Bach Bloesem Remedies en maakt de Healing Herb remedies waar ik tegenwoordig ook mee werk.
In de buitenste ring zijn -The Twelve Healers- getekend, de eerste remedies die Edward Bach ontdekte. Zij spiegelen de ziele patronen, de geboorte thema’s. De tweede cirkel wordt gevormd door -The Seven Helpers-, zij omvatten de chronisch geworden emotionele en mentale patronen, die zich in de loop van het leven ontwikkeld hebben.
Tot slot ontdekte Edward Bach -The Second Nineteen-, zij staan in de twee binnenste cirkels en vormen de emotionele en mentale reactiepatronen op traumatische en/of ingrijpende gebeurtenissen die nog steeds niet verwerkt zijn.
    
                                                     
    
                            
Het is belangrijk om deze traumatische reactiepatronen te behandelen, deze worden door de buitenste schil van de ui gesymboliseerd. De volgende stap zijn de chronische stemmingen, de tweede laag van de ui. Tot slot de kernthema’s, de zielethema’s.
                                                                
 
 
Terug naar de inhoud